گزارش تسنیم از ابهام در پرداخت شهریه دانشجویان ایثارگر پردیس‌های بین‌الملل دانشگاه‌ها

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، یکی از مسئولیت هایی که بنیاد شهید و امور ایثارگران بنا بر تصمیم دولت، نسبت به جامعه ایثارگران بر عهده دارد تأمین مخارج تحصیل…