برگزاری آیین بهره‌برداری‌ و عملیات اجرایی ۱۰۹ پروژه طرح «یادگار ابراهیم» در خراسان رضوی

آیین بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۰۹ پروژه عمرانی و خدماتی طرح «یادگار ابراهیم» در خراسان رضوی با حضور محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری آغاز شد. به گزارش ایسنا، آیین بهره‌برداری…