ماه: آوریل 2024

اجرای طرح تحول زمین‌شناسی دریایی در سواحل مکران از مهر ماه

مدیرکل دفتر بررسی‌های زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به مناسبت ۱۰ اردیبهشت و روز ملی خلیج‌فارس گفت: مطالعات زمین‌شناسی دریایی یکی از مهم‌ترین بررسی‌هایی است که می‌تواند…