ایسنا/گیلان رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه طرح مدیریت تلفیقی محصول در تولید برنج (ICM) با هدف ترغیب شالیکاران به تولید محصول سالم برنج با استفاده از بذور گواهی شده، اجرای مدیریت تلفیقی آفات، کاهش مصرف سموم شیمیایی، مدیریت صحیح تغذیه گیاهی، آبیاری و ییماری‌ها انجام می‌شود، گفت: در این طرح تعهد شهرستان بندرانزلی ۸۰ هکتار است که با توجه به استقبال شالیکاران به ۲۱۲ هکتار افزایش یافته است.

رضا نوربخش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح مدیریت تلفیقی محصول در تولید برنج Integrated Crop Management (ICM) در سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان با سطح ۵۰۰۰ هکتار در سال زراعی جاری در حال اجرا است که سهم استان گیلان هزار هکتار است.

استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج

وی با بیان اینکه این طرح در هفت شهرستان استان گیلان شامل شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه، شفت، فومن، صومعه‌سرا، بندرانزلی و خمام برنامه‌ریزی و سطوح اجرایی به تفکیک اعلام شده، افزود: در این طرح تعهد شهرستان بندرانزلی ۸۰ هکتار است که با توجه به استقبال شالیکاران به ۲۱۲ هکتار افزایش یافته و ۷۵ شالیکار در این طرح همکاری می‌کنند.

استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بندرانزلی تاکید کرد: این طرح با همکاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی، مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی، معاونت بهبود تولیدات گیاهی، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی هفت شهرستان و مراکز جهادکشاورزی تابعه اجرا می‌شود.

استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج

نوربخش گفت: هدف از اجرای این طرح ترغیب شالیکاران به تولید محصول سالم برنج با استفاده از بذور گواهی شده، اجرای مدیریت تلفیقی آفات، کاهش مصرف سموم شیمیایی، مدیریت صحیح تغذیه گیاهی، آبیاری و ییماری‌ها است.

استقبال شالیکاران بندرانزلی از تولید محصول سالم برنج

وی افزود: در طی اجرای این طرح تیم محققان، کارشناسان در حوزه های مختلف زراعت، حفظ نباتات، ترویج و آموزش کشاورزی، مکانیزاسیون در طول یک فصل زراعی در کنار کشاورزان خواهند بود و انتظار می‌رود اجرای این طرح موجب کاهش هزینه های تولید، کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم شود.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari