نرخ بیکاری ترکیه در ماه مارس اندکی کاهش یافت و به ۸.۶ درصد رسید و نرخ بیکاری جوانان طی ۱۲ سال گذشته رکورد زد.

به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های منتشر شده، نرخ بیکاری ترکیه در ماه مارس به ۸.۶ درصد کاهش یافت که به‌طور ماهانه ۰.۱ درصد کاهش ثبت کرد.

داده‌های موسسه آماری ترکیه (TurkStat) نشان داد که تعداد بیکاران در ماه مارس با رقم، ۱۹هزار نفر نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به ۳.۰۶ میلیون نفر رسیده است.

جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه در مورد این داده‌ها اظهار کرد که نرخ بیکاری در ماه مارس ۱.۴ درصد کمتر از یک سال گذشته است.

نرخ بیکاری برای مردان ۶.۸ درصد و برای زنان ۱۲ درصد بود.

نرخ مشارکت نیروی کار در ماه مارس به ۵۴.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشت.

نرخ اشتغال تا ماه مارس سال میلادی کنونی ۴۹.۵ درصد یا ۳۲.۶ میلیون نفر بوده است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۵.۱ درصد در ماه رسید. این میزان برای مردان ۱۱.۷ درصد و برای زنان ۲۱.۲ درصد بود.

وی گفت: «نرخ بیکاری جوانان به پایین‌ترین حد خود در ۱۲ سال گذشته رسیده است» همچنین افزود: «در دوره آینده، ما به دنبال سیاست‌های اشتغال‌ی خواهیم بود که پتانسیل نیروی کار، به‌ویژه جوانان و زنان را بسیج و ثبات اقتصادی را حفظ کند».

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari