بالغ بر ۲۷ میلیون مکالمه در پاییز ۱۴۰۲، از طریق رومینگ ملی صورت گرفته، بدین‌ ترتیب که درصورت نبود آنتن یک اپراتور در منطقه‌ای، از آنتن اپراتور دیگر استفاده شده است.

به گزارش ایسنا، رومینگ ملی نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین سه اپراتور اول، دوم و سوم تلفن همراه برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی با این هدف انجام شد که چنانچه در منطقه‌ای، سیم‌کارت مشترکان آنتن نداشت، آن‌ها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، استفاده کنند. این طرح از سال ۱۳۹۷، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور روستایی به صورت فراگیر به اجرا درآمد.

آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مکالمات از طریق رومینگ ملی، حاکی از آن است که در پاییز سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲۷ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۹۳۲  مکالمه از طریق رومینگ ملی بین اپراتورهای مختلف تلفن همراه صورت گرفته که در مقایسه با آمار ۲۴ میلیونی سه ماه اول سال ۱۴۰۱، افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید

آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور

تعداد مکالمات از طریق رومینگ ملی به تفکیک اپراتور در جدول زیر آمده است.

افزایش رومینگ ملی به ۲۷ میلیون مکالمه

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari