نماینده اصفهان ‌در مجلس گفت که فرو نشست اصفهان جدی است و ابنیه تاریخی اصفهان مورد آسیب قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، عباس مقتدایی در جلسه علنی ‌امروز در تذکری با نشان دادن نامه ای گفت: ده‌ها نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای از رئیس جمهور خواستار توجه به اصفهان شدند؛ چون اصفهان جایگاه ویژه‌ای در حوزه گردشگری، فرهنگ، هنر، صنعت، علم و کشاورزی دارد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به وضعیت کشاورزان اصفهانی گفت: فرو نشست اصفهان جدی است و ابنیه تاریخی اصفهان مورد آسیب قرار گرفته است. در این شرایط تغییرات پی در پی، مدیریت میراث فرهنگی اصفهان را زمین گیر کرده است. این سوال وجود دارد که آقای وزیر میراث فرهنگی در حال انجام چه کاری است.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari