عوارض دریافتی گمرک جمهوری اسلامی ایران از کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۳

(بر مبنای جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)

ردیف موضوع عوارض نرخ عوارض ردیف درآمدی ۱ گوشت قرمز وارداتی هر کیلوگرم، ۲۷۵۰ ریال ۱۶۰۱۳۵ ۲ گوشت مرغ وارداتی هر کیلوگرم، ۱۱۰۰ ریال ۱۶۰۱۳۵ ۳ هلال احمر یک‌ درصد حقوق ورودی ۱۱۰۴۰۵ ۴ پسماند نیم در هزار ارزش CIF ۱۵۰۱۲۹ ۵ واردات خودروهای بنزین‌سوز و هیبریدی ۱۰ درصد ارزش CIF ۱۶۰۱۸۱ ۶ واردات وسایل نقلیه

مینی‌بوس دو میلیون ریال،

اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال،

تریلر ۱۰ میلیون ریال،

وانت یک میلیون ریال،

سواری دو میلیون و پانصد هزار ریال

۱۶۰۱۴۲ ۷ واردات خودروهای سواری پنج درصد ارزش FOB ۱۶۰۱۴۸ ۸ کالاها و محصولات فرهنگی چهار درصد ارزش CIF ۱۶۰۱۴۵ ۹ اسکن کامیون توسط دستگاه‌های کنترلی پرتونگاری هر کامیون پنج میلیون ریال (توسط دستگاه بخش خصوصی هر کامیون ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال) ۱۶۰۱۶۱ ۱۰ عوارض سیگار وارداتی ۱۰ درصد ارزش CIF ۱۶۰۱۰۹ ۱۱ نوشابه گازدار ۱۰ درصد ارزش CIF ۱۶۰۱۰۹ ۱۲ سیگار وارداتی هر نخ ۸۰۰۰ ریال ۱۱۰۵۱۵ ۱۳ تنباکوی قلیان وارداتی هر بسته ۵۰ گرکی، ۳۵۰ هزار ریال ۱۱۰۵۱۵ ۱۴ لوازم آرایشی ۱۵ درصد ارزش CIF ۱۶۰۱۸۸ ۱۵ انواع میوه و سبزیجات هر کیلوگرم، ۷۰۰ ریال ۱۶۰۱۳۲ ۱۶ سم آماده کشاورزی هر لیتر/کیلوگرم، ١٤ هزار و ۶۴۰ ریال ۱۶۰۱۳۲ ۱۷ سم فنی وارداتی هر لیتر/کیلوگرم، ٧٣٢٠ ریال ۱۶۰۱۳۲ ۱۸ غلات هرکیلوگرم، ٢٠٠ ریال ۱۶۰۱۳۲ ۱۹ دانه‌های روغنی هرکیلوگرم، ٢٠٠ ریال ۱۶۰۱۳۲ ۲۰ کنجاله هرکیلوگرم، ٢٠٠ ریال ۱۶۰۱۳۲ ۲۱ انواع چوب هرکیلوگرم، ۳٠٠ ریال ۱۶۰۱۳۲ ۲۲ انواع چای هرکیلوگرم، ۵٠٠ ریال ۱۶۰۱۳۲ ۲۳ انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی هرکیلوگرم، ۲۵۰ ریال ۱۶۰۱۳۲ ۲۴ انواع پیاز گل‌های قلمه و نهال هرکیلوگرم، ٢٠٠ ریال ۱۶۰۱۳۲ ۲۵ پنبه هرکیلوگرم، ۵٠٠ ریال ۱۶۰۱۳۲

source

توسط ecokhabari