بانک مرکزی روسیه در نظر دارد شبکه خودپرداز بانک‌های خود را در کشورهای خارجی گسترش دهد.

به گزارش ایسنا، اولگا اسکوروبوگاتووا، معاون اول رئیس بانک روسیه گفت: بانک روسیه در حال بررسی امکان گسترش شبکه خودپرداز بانک‌های روسی است که در کشورهای خارجی حضور دارند تا شهروندان آنها بتوانند از کارت میر استفاده کنند.

اسکوروبوگاتووا اظهار کرد: بانک‌های ما در تعدادی از کشورها حضور دارند و ما در حال حاضر در حال توسعه شبکه خودپرداز بانک‌های خود در این کشورها هستیم.

وی خاطرنشان کرد که حتی کشورهایی که قبلا علاقه کمتری در این حوزه داشتند در این زمینه فعال‌تر شده‌اند.

اسکوروبوگاتووا می‌گوید: «در واقع ما علاقه بسیاری از کشورها را در ارائه چنین فرصتی به گردشگران و شهروندان خود مشاهده کردیم».

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari