تولید ناخالص داخلی منابع طبیعی کانادا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، آژانس آماری کانادا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) بخش منابع طبیعی کانادا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ پس از ۲ کاهش متوالی سه ماهه، ۱.۴ درصد افزایش یافت.

در گزارش اداره آمار آمده است: رشد در سه ماهه چهارم عمدتا ناشی از استخراج بیشتر نفت خام و مواد معدنی فلزی بوده است.

استخراج نفت خام در دوره ماه اکتبر تا ماه دسامبر سال گذشته ۱.۹ درصد افزایش یافت و در ماه دسامبر به بالاترین سطح خود رسید.

در سال ۲۰۲۳، استخراج نفت خام ۱.۳ درصد افزایش یافت، در حالی که استخراج معدن و مواد معدنی ۵.۱ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرد.

در این بیانیه آمده است: «حجم صادرات منابع طبیعی در سه ماهه چهارم ۳.۱ درصد افزایش یافت که عمدتا به دلیل صادرات بالاتر انرژی و منابع معدنی بود».

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari