طبق آخرین آمار اعلام شده تا تاریخ ۲۶ اسفندماه از میان سدهای مهم کشور ۳۳ سد کمتر از سال گذشته آب دارند و در حال حاضر نیز حجم مخازن سدهای کشور نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، وضعیت منابع آبی از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا ۲۶ اسفندماه بیانگر این است که حجم آب موجود در سدهای کشور  در این مدت به ۲۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است. همچنین میزان ورودی آب به سدهای کشور تا این تاریخ  معادل ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۱۷ میلیارد و ۶۰ میلیون متر مکعب بوده ۲۵ درصد کاهش داشته است.

میزان خروجی از مخازن سدهای کشور در این تاریخ ۱۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون متر مکعب ثبت شده که این عدد در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون متر مکعب بوده بیانگر افزایش هفت درصدی است. میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور نیز به عدد ۴۷ درصد رسیده است.

کاهش ۱۰ درصدی حجم آب مخازن سدها/ ۳۳ سد کمتر از پارسال آب دارند

همچنین موجودی مخزن ۳۳ سد نسبت به سال قبل کمتر است. به طور مثال، سد اصفهان ۱۱ درصد، سدهای پنجگانه تهران ۱۲ درصد، سد دوستی و طرق خراسان رضوی ۶۵ و ۳۹ درصد، سد زنجیره کارون و سد دز، جره و مارون استان خوزستان به ترتیب ۱۵ درصد، ۲۶ درصد، ۳۱ درصد و ۵۶ درصد، سد رئیسعلی دلواری استان بوشهر ۳۳ درصد، سد رودبال دارات استان فارس ۹۱ درصد و سد ساوه استان مرکزی ۵۳ درصد نسبت به سال قبل حجم آب کمتری دارند.

کاهش ۱۰ درصدی حجم آب مخازن سدها/ ۳۳ سد کمتر از پارسال آب دارند

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۱۲۳.۹ میلی‌متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت ۱۶۸.۹  میلی‌متر ۲۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که عددی معادل ۱۵۰.۱ میلی‌متر بوده ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کاهش ۱۰ درصدی حجم آب مخازن سدها/ ۳۳ سد کمتر از پارسال آب دارند

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari