مدیر مسئول تایر نیوز – در یادداشتی نوشت: برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم باید دستگاه نظارتی تعیین شود، تا در صورتی که دست اندر کاران صنایع، به در بسته قانونی در دولت و مجلس و دیگر دستگاهها برخورد کردند ، به دستگاه  نظارتی پناه برده، خواستار رفع موانع شوند.

به گزارش ایسنا، در یادداشت علی متقیان – مدیر مسئول تایر نیوز – آمده است : 

به سال ۱۴۰۳ وارد شدیم و سال ۱۴۰۲ را باهمه فراز ونشیب هایش به پایان رسید ، قدم بر سالی نهادیم  که رهبر معظم انقلاب اسلامی آنرا “جهش تولید بامشارکت مردم” نامگذاری کرده است . دربخشی  از بیانات رهبر معظم انقلاب آمده است :  “اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه‌ تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت های بزرگی وجود دارد. این ظرفیت ها بایستی فعّال بشود، باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشود” .

یکی از صنایعی که مصداق بیانات رهبری است و با مشارکت دست اندرکاران مردمی و باز کردن راه و ورفع موانع  دولتی از آن ، می تواند در سال جدید، جهشی قابل توجه تا حد خود کفایی داشته باشد و کشور را به نیازی  برساند،  صنعت لاستیک سازی در کشور است ، توان و اراده دست اندرکاران این صنعت بر همه ثابت شده و نشان داده اند، درصورت نگاه مثبت دولت به آن و باتامین نیازهای قانونی، این صنعت می تواند، چنان جهشی در جهت خودکفایی داشته باشد که نه تنها نیاز جامعه را تامین ، بلکه به صادرات و ارز آوری نیز روی آورد.

آنچه مسلم است ، صنعت تایر در کشور، با امکاناتی که در اختیار دارد، به مرز خودکفایی رسیده است و نیاز های خود را در داخل کشور تامین می کند، اما بخشی از ملزومات این صنعت،  بنا به تشخیص دست اندرکاران این صنعت ، دست یابی به آن به مصلحت محیط زیست کشور نبوده و آلودگی  ایجاد شده ، درمقابل دستیابی بدان در برابر تأمین نیاز صنعت ، به مصلحت نیست .

لذا دست اندرکاران صنعت، تامین  این بخش از ملزومات ساخت تایر را به واردات پیوند زده  اند که، تامین ارز آن،  با بانک مرکزی است ، هرگاه بانک مرکزی با این صنعت همراه بوده و طبق مقررات مصوب خود ، ارز این صنعت را تأمین کرده ،  این صنعت به صورت فعال به تولید اشتغال و با تمام ظرفیت ، انواع تایرهای مورد نیاز انواع اتومبیل های شخصی و حمل و نقل عمومی و کشاورزی را تامین نموده است و هرگاه بانک مرکزی در واگذاری ارز مورد نیاز این صنعت  کوتاهی داشته  ، تولید با کاستی مواجه شده،  کارخانه ها از تولید خود کاسته اند ، درنتیجه بازار با مشکل  کمبود لاستیک مواجه و بدلیل کمبود نیاز بازار، دولت مجبور می شود،  چند برابر ارز پرداخت نکرده به کارخانجات را ، به واردات اختصاص دهد ، که نه سودی برای تولید دارد و نه قیمت آن در بازار قابل کنترل است ، وضعی که  متاسفانه ، درحال حاضر در بازار تایر در جامعه خودنمایی می کند، از سویی کارخانجات تایر با مشکل تولید مواجه هستند و از سویی دولت دروازه واردات را گشوده وقصد دارد بازار را با واردات کنترل کند.

راهکار تامین نظر رهبر معظم انقلاب در پیام‌نوروزی سال ۱۴۰۳ این است که  دست اندرکاران صنعت،  در جهت تحقق پیام رهبری ، دست به اقدام خودکفایی زده و درمقابل ، دولت و دستگاههای دولتی ، متعهد شوند ، خواسته مشروع و قانونی  دست اندرکاران صنعت را تامین کنند . برای حسن انجام این تعهد متقابل و تحقق شعار سال ، دستگاه نظارتی تعیین شود، تا در صورتی که دست اندر کاران صنایع، به در بسته قانونی در دولت و مجلس و دیگر دستگاهها برخورد کردند ، به دستگاه  نظارتی پناه برده، خواستار رفع موانع شوند، در این صورت است که  دست اندر کاران صنایع مردمی، می توانند مخاطب دقیق و درست و بجای رهبر معظم انقلاب، در تحقق شعار “جهش تولید با مشارکت مردم ” شوند. و درپایان سال بتوانند کارنامه ای موفق از شعار سال  ارائه دهند.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari