بر اساس مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاحاتی در زمینه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، طبق این مصوبه، کوتاژهای صادراتی سال ۱۴۰۱ با شرط رعایت مهلت قانونی ۱۵ ماهه صرفا با ارائه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزی در سامانه نیما و اسکناس در سامانه سنا، امکان ایفای تعهدات صادراتی و تکمیل فرآیند مصرف پروانه‌های صادراتی در سامانه مربوطه را خواهند داشت.

همچنین طبق این مصوبه، تصمیماتی برای ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ پرونده‌هایی که اتمام مهلت قانونی آن، ۳۰ دی ماه امسال بوده‌است نیز اتخاذ شده‌است.

در خصوص صادرکنندگان دارای پرونده‌های صادراتی از محل ماده ۵۱ قانون امور گمرکی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نیز مقرر شد که اطلاعات لوح فشرده این دست از صادرکنندگانی که تا تاریخ دوم دی ماه ۱۴۰۲ به سازمان توسعه تجارت تحویل و ثبت شود، بدون لحاظ مشوق‌های مالیاتی و سایر تسهیلات، بعد از ارسال اطلاعات مورد تایید گمرکات ورود موقت کننده به بانک مرکزی توسط گمرک ایران، بانک مرکزی نسبت به رفع تعهد ارزی آن در سامانه‌های ذی‌ربط اقدام کند.

متن کامل مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اینجا ببینید.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari