تورم مصرف‌کننده ژاپن در ماه دسامبر به ۲.۴ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، گزارش اولیه اداره آمار ژاپن نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای منطقه کو_توکیو مطابق با برآوردهای سرمایه‌گذاران در ماه دسامبر بود و در طول سال ۲.۴ درصد افزایش یافت.

رقم سرفصل در مقایسه با داده‌های سال به سال ماه قبل شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه شده برای سرمایه کشور  که ۲.۶ درصد افزایش داشت در این ماه به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافت.

شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون مواد غذایی تازه و انرژی ۳.۵ درصد در طول سال افزایش یافت، در حالی که شاخص بدون احتساب مواد غذایی تازه ۲.۱ درصد صعود کرد.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari