دو کشور ترکمنستان و آذربایجان در حال مذاکره درباره حل مشکل قطع موقت سوآپ گاز و برقراری مجدد آن هستند.

به گزارش ایسنا، سوآپ گاز ترکمنستان که بین این کشور، ایران و آذربایجان اجرا می‌شود، موقتاً قطع و در حال حاضر، دو کشور ترکمنستان و آذربایجان در حال مذاکره پیرامون رفع مشکل و برقراری مجدد سوآپ گاز هستند.

طبق اعلام شرکت ملی گاز، ایران روزانه گاز وارداتی از کشور ترکمنستان را به آذربایجان سوآپ می‌کند که در حال حاضر، تا حصول نتیجه بین دو کشور یادشده، این جریان بطور موقت متوقف شده و پس از توافق دو کشور بر سر این مساله، سوآپ گاز بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari