علیرضا مهاجر گفت: اگر کسی سم بی‌کیفیت وارد یا تولید کند جلوی آن را خواهیم گرفت.

به گزارش ایسنا، علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران و در حاشیه دهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی با بیان اینکه کیفیت سموم موجود در کشور خوب است، گفت: اگر سمی هم کیفیت نداشته باشد از چرخه حذف می‌شود.

وی افزود: هدف ما این است که غذای کافی و سالم به دست مردم برسانیم.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: اگر کسی سم بی‌کیفیت وارد یا تولید کند هم جلوی آن را خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد سموم مورد نیاز کشور فرموله شده در داخل و ۱۰ درصد وارداتی هستند، گفت: مواد اولیه آن دسته از سمومی که در داخل کشور فرموله می‌شوند نیز وارداتی است.

وی همچنین در افتتاحیه این نمایشگاه نیز با اشاره به فناوری روز جهان در تولید سم افزود: دنیا به سوی کاهش حجم مصرف سموم رفته و ماهم مدافع تولید حداکثری محصولات با مصرف سموم پایین هستیم.

وی در پایان گفت: اگر در تولید کود و سموم به روز نشویم نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم و با برگشت محصولات رو به رو خواهیم بود.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari