جلد روزنامه شوت یک‌شنبه ۳ دی را می‌بینید.
source

source

توسط