بیان فردا | عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: نفت را زیر زمین نگه داشتید، در زمستان گاز نداریم، در تابستان برق نداریم!

علی آقامحمدی گفت: برای یک قرارداد افزایش تولید با دانشگاه ها سه سال وقت تلف می کنند.

source

توسط