رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه بدون برنامه و هدف برخی محصولات کشاورزی را صادر می‌کنیم، گفت: باید ابتدا آمار دقیقی از تولید و مصرف داخل داشته باشیم و سپس برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم.

سیدرضا نورانی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا صادرات بی رویه پیاز صحت دارد یا خیر گفت: صادرات بی رویه نیست اما وقتی الگوی کشت نداریم، آمار دقیقی از تولید و تقاضای کشور وجود ندارد صادرات با بی برنامگی و بدون هدف انجام می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی صادرات پیاز و گوجه فرنگی آزاد است صادرکنندگان به دنبال بازار مناسب هستند تا محصولات خود را صادر کنند. در نتیجه بدون هدف و میزان دقیق با خریداران قراردادهایی منعقد می‌کنند. بعد از آنکه در داخل با کمبود مواجه شویم و برای مصرف‌کننده گرانی پیش بیاید به یکباره تصمیمات شبانه و خلق الساعه گرفته می شود که یا صادرات به طور کل ممنوع یا عوارض ۱۰۰ درصدی برای آن وضع شود.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی اضافه کرد: وضع عوارض ۱۰۰ درصدی برای صادرات پیاز باعث تنظیم بازار داخل نمی شود، بلکه فقط منجر به کندی صادرات می شود، زیرا صادرکننده قرارداد خود را از قبل بسته و در نتیجه مجبور است در صورت فسخ قرارداد، خسارت دهد یا قیمت‌ها را تغییر دهد که در بازارهای بین المللی امکان تغییر قیمت به یکباره وجود ندارد.

وی تصریح کرد: تصمیمات خلق الساعه منجر به این خواهد شد که بازارهای بین المللی از دست برود و در نهایت تولیدکننده و صادرکننده دچار ضرر و زیان شوند.

نورانی با بیان اینکه باید برای تولید و صادرات هدف‌گذاری کنیم، گفت: اگر می‌خواهیم این موضوع را رفع کنیم باید ابتدا الگوی کشت را اجرا کنیم. همچنین بایستی آمار دقیقی از تولید و نیاز داخل جمع آوری و برای صادرات مازاد آن برنامه‌ریزی کنیم. این برنامه ریزی باعث خواهد شد که با کمبود یا بیش بود محصولی مواجه نشویم. همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز باید با تشکل های تولیدی و صادراتی در این خصوص وارد مذاکره شود و با آنها تعامل کنند.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari