صدای بورس ـ زهرا رشوند؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه و طبق بررسی‌های صدای بورس، نمادهای معاملاتی وخارزم، وسپهر، کهمدا و پترول حجم مشکوک داشتند. همچنین نماد معاملاتی شپترو و وسالت که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شوند، حجم مشکوک داشتند.

نمادهای وخارزم و وسپهردر گروه سرمایه‌گذاری‌ها، نماد کهمدا در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی و نماد پترول در گروه محصولات شیمیایی قرار دارند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۷ آذر ۱۴۰۲


همچنین نماد شپترو گروه محصولات شیمیایی و نماد وسالت در گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۲۷ آذر ۱۴۰۲


حجم مشکوک به این معنا که حجم خرید یا فروش سهام مورد اشاره از روند عادی متفاوت بوده است.

source

توسط