به گزارش صدای بورس،علی نبوی، کارشناس بازار سرمایه درباره فرهنگ‌سازی برای سهامداری بلندمدت، اظهار داشت: اگر بتوانیم پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری و آینده‌ای که بازده طولانی و بلندمدتی دارند هدایت کنیم، به طور قطع شاهد فرهنگسازی برای سهامداری بلندمدت خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ سهامداری بلندمدت می‌تواند سرمایه‌گذاری و درآمدهای آتی سرمایه‌گذاران را به سمت و سوی درست پیش ببرد، افزود: اگر این فرهنگ را در کشور و در بین فعالان بازار سرمایه نهادینه کنیم تا مردم و سرمایه‌گذاران تامل بیشتری نسبت به سهام خود در بازار سرمایه داشته باشند، به طور حتم موفق خواهیم بود.

سود بلندمدت و درآمدهای مستمر

نبوی عنوان کرد: سرمایه‌گذاران با صبر و همچنین ایجاد فرصت و زمان بیشتر برای تصمیمات خود، باعث خواهند شد شرکت‌ها اصلاح ساختار انجام داده و سود ایجاد شده در شرکت‌ها، باقی بماند که مجموع این موضوعات تاثیر بسیار مطلوبی در اداره شرکت‌ها و فرهنگ سازی برای نگاه بلندمدت دارد.

این کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد: بازده زمانی بلندمدت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که از درآمد و یا سود کوتاه مدت صرفنظر کرده و به سود بلندمدت و درآمدهای مستمر فکر کنند.

منبع:پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

source

توسط