به گزارش صدای بورس، شرکت واسپاری تجار ایرانیان سهامی عام پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ به عنوان سیصد و هشتمین نماد معاملاتی دویستمین شرکت در بازار دوم قرارگرفت.

بر اساس اطلاعیه درج واسپاری تجار ایرانیان (سهامی عام) در بازار دوم فرابورس ایران در نماد معاملاتی ولتجار و گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲ درج شد.

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت واسپاری تجار ایرانیان سهامی عام پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ به عنوان سیصد و هشتمین نماد معاملاتی دویستمین شرکت در بازار دوم در
فهرست ترخهای فرابورس ایران درج شد.

درج ولتجار در بازار دوم فرابورس


source

توسط