سعید مقیسه رییس ساترا درباره اینکه بعد از اعلام پخش برخی سریال های تولیدی شبکه خانگی از تلویزیون، چرا تاکنون نام هیچ سریالی به صورت رسمی اعلام نشده است؟ گفت: هنوز سریالی نداریم که سازمان صداوسیما پذیرفته باشد که همه آن را پخش کند. البته همه سریال ها کاندیدای پخش نیستند چون باید خود بخش خصوصی بخواهد که آثارش به پخش در صداوسیما برسد.

وی در پاسخ به اینکه پلتفرم ها با این اقدام مخالف هستند یا خیر؟ عنوان کرد: شروع این اتفاق از این نقطه است که تولید کننده تقاضا و آمادگی داشته باشد و طرف دیگر هم آمادگی پخشش را داشته باشد. به هر حال این سریال ها در شبکه نمایش خانگی تولید شده اند و اینکه در صداوسیما قابلیت پخش داشته باشد نیازمند بررسی از نظر حقوقی و محتوایی است، ما سریال‌هایی را معرفی کرده ایم اما تا الان سریالی تصویب نشده است که قرار باشد از تلویزیون به پخش برسد.

مقیسه درباره نحوه نام بردن و پرداختن به سریال های شبکه خانگی در صداوسیما عنوان کرد: صداوسیما رسانه خدمت عمومی است و ترویج و تبلیغ بخش خصوصی و محصولات آن دارای ضوابط است. هیچ مجری در تلویزیون یک کالا یا اثری را که در بخش خصوصی آورده دارد نباید بدون رعایت مقررات تبلیغ کند تا حق دیگران ضایع نشود چون دیگران می‌گویند چرا یکی تبلیغ شد و دیگری تبلیغ نشد.

وی درباره تفاوت نقد با نام بردن از سریال‌ها در تلویزیون که نوعی تبلیغ محسوب می‌شود، بیان کرد: اسم بردن خودش تبلیغ است و باعث توجه جلب کردن به یک اتفاق می شود اما جنس نقد این نیست و بررسی موضوع است. تبلیغ و ترویج نیازمند مقرراتی است و این قوانین و مقررات در بخش بازرگانی صداوسیما مشخص است.

220

source

توسط