به طور کلی، «ضمیر انگلیسی» (Pronoun) به کلمه‌ای گفته می‌شود که جایگزین اسمی در جمله می‌شود و با اشاره به آن از تکرارش در جمله جلوگیری می‌کند. «ضمایر فاعلی در انگلیسی» (Subject Pronouns) یکی از انواع ضمایر انگلیسی هستند و همان‌طور که از اسمشان پیداست به جای اسمی می‌آیند که نقش «فاعل انگلیسی» (Subject) را در جمله داشته باشد. ضمایر فاعلی در انگلیسی می‌توانند به افراد، اشیاء یا حیوانات اشاره کنند. در مجموع، هفت ضمیر فاعلی انگلیسی داریم که همگی تعداد و برخی جنسیت فاعل را مشخص می‌کنند. در این آموزش از «مجله فرادرس» قصد داریم با انواع ضمایر فاعلی در انگلیسی آشنا شویم و به کمک مثال‌های متعدد کاربرد آن‌ها بررسی کنیم.

همچنین در ادامه مطلب، به بررسی تفاوت ضمایر فاعلی در انگلیسی با «ضمایر مفعولی انگلیسی» (Object Pronouns) می‌پردازیم و نحوه «تطابق فعل» (Verb Agreement) با ضمایر فاعلی در زمان‌های مختلف انگلیسی را به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد. سپس، می‌آموزیم که چگونه با استفاده از کلمه پرسشی Who درباره ضمایر فاعلی انگلیسی سوال بسازیم و کاربرد آن‌ها را در قالب داستانی کوتاه خواهیم دید. در انتهای مطلب نیز، تمرین‌های متنوعی برای شما ارائه کرده‌ایم.

ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی چیست ؟

ضمیر کلمه‌ای است که به‌جای اسم می‌نشیند و با اشاره به آن از تکرارش در جمله جلوگیری می‌کند. به اسمی که ضمیر جایگزین آن می‌شود، «مرجع ضمیر» (Antecedent) گفته می‌شود. این اسم می‌توانند از اسامی خاص انگلیسی مانند اسم افراد و مکان‌ها باشد. اما ضمیر الزاما همیشه جایگزین اسم خاص نمی‌شود و به‌طور کلی می‌توانند به افراد، اشیاء و حیوانات اشاره کند.

ضمایر انگلیسی به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

همان‌طور که می‌بینید ضمایر فاعلی نیز از انواع ضمایر انگلیسی هستند و با نام‌های انگلیسی Subject Pronouns و Subjective Pronouns شناخته می‌شوند. ضمایر فاعلی به جای فاعل جمله می‌نشینند و به آن اشاره می‌کنند.

فاعل در زبان انگلیسی فرد یا چیزی است که عمل جمله را انجام می‌دهد یا فعل جمله درمورد آن نوشته شده است و به توصیف آن می‌پردازد.

به مثال‎‌های زیر توجه کنید.

John ate the apple.

«جان» سیب را خورد.

(در این مثال، «جان» به عنوان فاعل جمله، عمل خوردن را انجام داده است.)

The dress looks pretty.

پیراهن زیبا به‌نظر می‌رسد.

(در مثال بالا، «The dress» فاعل است و فعل جمله درمورد آن نوشته شده است و آن را توصیف می‌کند.)

حال می‌توانیم فاعل جملات را با ضمیر مناسب جایگزین کنیم.

He ate the apple.

او سیب را خورد.

It looks pretty.

آن زیبا به‌نظر می‌رسد.

برای درک بهتر، مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Mr. Robinson works in the office. He is a hardworking employee.

 آقای «رابینسون» در اداره کار می‌کند. او کارمند سخت‌کوشی است.

The Eiffel Tower is in Paris. It was built in 1889.

«برج ایفل» در «پاریس» قرار دارد. آن در سال ۱۸۸۹ ساخته شد.

I love my mother. She is very kind.

من مادرم را دوست دارم. او خیلی مهربان است.

A dress is at the window shop and it is red.

یک پیراهن در ویترین مغازه است و آن قرمز است.

We rent an apartment. It is very small.

ما یک آپارتمان اجاره کردیم. آن بسیار کوچک است.

I have two sisters and they are older than me.

من دو خواهر دارم و آن‌ها از من بزرگ‌تر هستند.

The cats are sleeping on the sofa and they look cute.

گربه‌ها روی مبل خوابیده‌اند و بانمک به‌نظر می‌رسند.

کاربرد ضمایر فاعلی در انگلیسی

به طور کلی در زبان انگلیسی، ضمایر فاعلی دو کاربرد اصلی دارند که عبارت‌اند از:

 • ضمایر اغلب برای اجتناب از تکرار یک اسم در جمله به کار می‌روند، ضمایر فاعلی نیز از تکرار اسمِ فاعل جلوگیری می‌کنند. با این کار، جملات ساده‌تر،‌ کوتاه‌تر، خواناتر می‌شوند.

به مثال زیر توجه کنید.

Sarah is a good student. She is my friend.

سارا دانش‌آموز خوبی است. او دوست من است.

(در این مثال، به جای این‌که دو بار اسم «سارا» را تکرار کنیم، از ضمیر She برای اشاره به آن استفاده کرده‌ایم.)

The song is playing on the radio. It is very famous.

آهنگ در حال پخش از رادیو است. آن بسیار مشهور است.

(در مثال بالا نیز، به جای تکرار دوباره «The song» ضمیر «It» را به‌کار برده‌ایم.)

 • وقتی که به‌طور دقیق نمی‌دانیم فاعل کیست یا چیست. به عبارت دیگر، مشخص نیست که دقیقا به چه کسی یا چه چیزی به عنوان فاعل اشاره می‌کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Who is she?

او چه کسی است؟

I see something. I think it is a box.

یک چیزی می‌بینم. فکر کنم که یک جعبه‌ است.

تصویر فنجان قهوه‌ای که کنار کتابی قرار دارد

به طور کلی، در زبان انگلیسی ضمایر فاعلی را نمی‌توان از جمله حذف کرد، زیرا با حذف آن جمله از نظر ساختاری ناقص می‌شود، مانند مثال زیر:

I am happy.

Not: am happy.

من خوشحال هستم.

اما در زبان محاوره، گاهی ضمایر فاعلی یا افعال کمکی انگلیسی و درموارد هر دوی آن‌ها از ابتدای جمله حذف می‌شوند، مانند مثال‌های زیر:

Can’t help you right now, sorry. (= I can’t help you …)

نمی‌توانم الان به تو کمک کنم، ببخشید.

(در این مثال، ضمیر فاعلی از ابتدای جمله حذف شده است.)

You okay? (Are you okay?)

حالت خوب است؟

(در مثال بالا، فعل کمکی Are از ابتدای جمله حذف شده است.)

A: Where are you, Samantha? It’s getting late!

B: Coming! (= I am coming)

A: «سامانتا» کجاست؟ دارد دیر می‌شود.

B: دارم می‌آیم.

(در این مثال، ضمیر فاعلی «I» و ضمیرفاعلی «am» با هم از ابتدای جمله حذف شده‌اند.)

برای درک بهتر، به چند مثال زیر نیز توجه کنید.

Love you, bye. (= I love you…)

دوستت دارم، خدانگهدار.

Seen Jimmy lately? (Have you seen Jimmy lately?)

اخیراً «جیمی» را دیده‌ای؟

Need any help? (Do you need any help?)

کمک لازم داری؟

Where are your kids? still at school? (Are they still at school?)

بچه‌هایت کجا هستند؟ آیا هنوز در مدرسه هستند؟

انواع ضمایر فاعلی در انگلیسی

در زبان انگلیسی هفت ضمیر فاعلی داریم. همان‌طور که گفتیم، به اسمی که ضمیر به آن اشاره می‌کند «مرجع ضمیر» می‌گوییم. ضمایر فاعلی در انگلیسی همواره از نظر تعداد با مرجع ضمیر مطابقت دارند. همچنین، ضمایر سوم‌شخص He و She به لحاظ جنسیت نیز با مرجع ضمیر تطبیق داده می‌شوند.

در جدول زیر فهرستی از تمام ضمایر فاعلی در انگلیسی را می‌بینیم.

ضمایر فاعلی در انگلیسی

(Subject Pronouns in English)

ضمیر 

(Pronoun)

شخص

(Person)

I

ضمیر فاعلی اول‌شخص مفرد

(First Person Singular)

You

ضمیر فاعلی دوم‌شخص مفرد

(Second Person Singular)

He/She/It

ضمیر فاعلی سوم‌شخص مفرد

(Third Person Singular)

We

ضمیر فاعلی اول‌شخص جمع

(First Person Plural)

You

ضمیر فاعلی دوم‌شخص جمع

(Second Person Plural)

They

ضمیر فاعلی دوم‌شخص جمع

(Third Person Plural)

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید، در زبان انگلیسی ضمایر فاعلی دوم‌شخص مفرد و جمع هر دو «You» هستند. همچنین، برای فاعل سوم‌شخص مفرد سه ضمیر «He» و «She» و «It» را داریم که He به یک آقا، She به یک خانم و It به یک شیء یا حیوان اشاره دارد. البته از He و She می‌توان به ترتیب برای اشاره به یک حیوان نر و ماده نیز استفاده کرد.

قبل از این‌که هر یک از این ضمایر را به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد انواع ضمایر فاعلی در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I am from Iran.

من اهل ایران هستم.

You live in Tehran.

تو در تهران زندگی می‌کنی.

He is a doctor.

او (مذکر) یک دکتر است.

She teaches English.

او (مونث) انگلیسی تدریس می‌کند.

It is a dog.

آن یک سگ است.

We are happy.

ما خوشحال هستیم.

You are my friends.

شما دوستان من هستید.

They are co-workers.

آن‌ها همکار هستند.

ضمیر فاعلی اول‌ شخص مفرد

زمانی که گوینده یا نویسنده به خودش به صورت انفرادی اشاره دارد از ضمیر فاعلی «اول‌شخص مفرد» (First Person Singular) به معنای «من» استفاده می‌کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I am a teacher.

من یک معلم هستم.

I like to sing.

من دوست دارم بخوانم.

I can’t ride a bicycle.

من نمی‌توانم دوچرخه‌سواری کنم.

تصویر فردی در حال دوچرخه‌سواری

I have a little sister.

من خواهر کوچکی دارم.

I want to be a scientist when I grow up.

می‌خواهم وقتی بزرگ شدم دانشمند شوم.

نکته: توجه داشته باشید که برخلاف ضمایر فاعلی دیگر، ضمیر «I» همیشه با «حرف بزرگ» (Capital Letter) نوشته می‌شود، حتی اگر اول جمله قرار نگیرد، مانند مثال زیر:

My chemistry teacher says that I need to pay more attention in class.

معلم شیمی‌ام می‌گوید که باید توجه در کلاس بیشتری بکنم.

ضمیر فاعلی دوم‌ شخص مفرد

از ضمیر دوم شخص مفرد «Second Person Singular» برای مخاطب قرار دادن یک شخص استفاده می‌کنیم که در فارسی با «تو» و همچنین شکل محترمانه «شما» ترجمه می‌شود.

You are a good friend.

تو دوست خوبی هستی.

You can’t come to the party with us.

تو نمی‌توانی به مهمانی بیایی.

You play the piano very well.

تو خیلی خوب پیانو می‌زنی.

You slept a lot last night.

تو دیشب خیلی خوابیدی.

Do you like pizza?

تو پیتزا دوست داری؟

نکته: در زبان انگلیسی، می‌توان از «You» به عنوان «ضمیر عام» (Generic Pronoun) برای مخاطب قرار دادن افراد به‌طور کلی استفاده کرد،‌ مانند مثال‌های زیر:

You are not allowed to smoke here.

سیگار کشیدن در این مکان ممنوع است.

***

When you cross the street, you must look both ways.

وقتی از خیابان رد می‌شود، باید دو طرف خیابان را نگاه کنید.

در مثال‌های بالا، ضمیر «You» به‌طور خاص شخصی را مخاطب قرار نداده است و به تمام افراد به صورت کلی اشاره دارد.

ضمیر فاعلی سوم‌ شخص مفرد

در زبان انگلیسی ضمایر سوم‌شخص مفرد «Third Person Pronouns» بر اساس جنسیت و جاندار یا غیرجاندار بودن به سه دسته «He» و «She» و «It» تقسیم می‌شوند. در ادامه، به همراه مثال‌های متعدد به بررسی کاربرد هر یک می‌پردازیم. توجه داشته باشید که He و She تنها ضمایر فاعلی در انگلیسی هستند که به جنسیت فاعل اشاره می‌کنند.

ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد مذکر

ضمیر فاعلی «He» برای اشاره به فردی با جنسیت مذکر استفاده می‌شود که در فارسی معادل دقیقی ندارد و با ضمیر خنثی «او» ترجمه می‌شود. البته،‌ ضمیر He را برای اشاره به یک حیوان نر نیز به‌کار می‌بریم.

به مثا‌ل‌های زیر توجه کنید.

He is my brother.

او (مذکر) برادر من است.

I have a turtle named Toby. He is 2 years old.

من یک لاکپشت به اسم «توبی» دارم. او (مذکر) ۲ سالش است.

He works very hard.

او (مذکر) خیلی سخت کار می‌کند.

فردی با کوله‌پشتی آبی در حال مطالعه یک کتاب

He has a blue backpack.

او (مذکر) یک کوله‌پشتی آبی دارد.

Where is he going?

او (مذکر) کجا می‌رود.

He doesn’t like pizza.

او (مذکر) پیتزا دوست ندارد.

ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد مونث

«She» ضمیر فاعلی است که به فردی با جنسیت مونث اشاره دارد و در فارسی با ضمیر خنثی «او» ترجمه می‌شود. همچنین، برای اشاره به یک حیوان ماده نیز می‌توان از این ضمیر استفاده کرد.

She is a kind person.

او (مونث) فرد مهربانی است.

Meet Daisy, our cat. She loves sleeping.

معرفی می‌کنم، گربه‌مان «دیزی». او (مونث) عاشق خوابیدن است.

She has a red dress.

او (مونث) یک پیراهن قرمز دارد.

She likes to watch movies on weekends.

او (مونث) دوست دارد آخر هفته‌ها فیلم تماشا کند.

She doesn’t live in London.

او (مونث) در لندن زندگی نمی‌کند.

Can she speak English?

آیا او (مونث) می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟

نکته اول: در زبان محاوره انگلیسی، گاهی برای اشاره به «وسایل نقلیه» (Means of Transportation) مانند ماشین، موتور یا کشتی از ضمیر «She» استفاده می‌شود، مانند مثال زیر:

 

Look at that car! She‘s a beauty.

آن ماشین را ببین! خیلی زیبا است.

***

The ship has hit a huge rock. She‘s stinking.

کشتی به صخره بزرگی خورده است و دارد غرق می‌شود.

نکته دوم: ممکن است در برخی از متون قدیمی‌تر ببینید که از ضمایر مونث «She/Her» برای اشاره به یک کشور نیز استفاده شده است. اما امروزه استفاده از این ضمایر مونث به این منظور چندان کاربرد ندارد و اغلب از ضمیر «It» به‌جای آن استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

She is a country with rich culture.

آن کشور فرهنگی غنی دارد.

Japan is known for her advanced technology.

ژاپن به تکنولوژی پیشرفته‌اش شهرت دارد.

ضمیر فاعلی شخص مفرد خنثی

«It» ضمیری است که اغلب برای اشاره به اشیاء یا حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد و در زبان فارسی با «آن» ترجمه می‌شود.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

It is red.

آن قرمز است.

It seems great.

آن به‌نظر عالی می‌رسد.

 I think It is a cat.

فکر کنم آن یک گربه است.

It is not easy.

آن اصلا آسان نیست.

What is it?

آن چیست؟

نکته اول: از It برای اشاره به نوزادی که جنسیت آن را نمی‌دانیم نیز استفاده می‌کنیم،‌ مانند مثال زیر:

I heard that you are expecting a baby. Do you know if it is a boy or a girl?

شنیدم داری بچه‌دار می‌شوی. می‌دانی که او دختر است یا پسر؟

نکته دوم: در زبان انگلیسی، گاهی It به عنوان «ضمیر پوچ» (Dummy Pronoun) نیز استفاده می‌شود. ضمایر پوچ در جمله نقش معنایی ندارند اما ساختار جمله را از نظر گرامری تکمیل می‎‌کنند. It به عنوان ضمیر پوچ برای اشاره زمان (Time)، آب‌وهوا (Weather)، درجه‌ حرارت (Temperature) و مسافت (Distance) به کار می‌رود.
برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

It‘s ten o’clock.

ساعت ده است.

***

It’s Saturday again.

دوباره شنبه شد.

***

It is sunny today.

امروز هوا آفتابی است.

***

It‘s thirty degrees in New York.

در «نیویورک» دمای هوا سی درجه است.

***

It‘s ten miles to the nearest gas station.

ده مایل تا نزدیک‌ترین پمپ بنزین فاصله است.

تصویر ذره‌بینی که روی کتابی قرار دارد

نکته سوم: برای شناسایی یا معرفی یک شخص، به‌جای He یا She از It استفاده می‌کنیم، مانند‌ مثال‌های زیر:

A: Who is that over there?

B: It‘s Jennifer Anderson.

Not: She‘s Jennifer Anderson.

A: آن شخص آنجا کیست؟

B: او «جنیفر آندرسون» است.

***

A: Is that our waiter?

B: No, it isn’t.

Not: No, he isn’t.

A: آیا او پیشخدمت ما است؟

B: نه، او نیست.

***

Hello, It‘s Luke Williams calling.

Not: Hello, he‘s Luke Williams calling.

سلام، من «لوک ویلیامز» هستم.

(در این مثال، شخصی پشت تلفن خود را به کمک ضمیر فاعلی «It» معرفی می‌کند.)

نکته چهارم: گاهی It به کل یک جمله اشاره می‌کند و نه فقط به یک اسم در آن، به مثال زیر توجه کنید.

Yesterday we went to the an art gallery, It was an amazing experience.

دیروز به یک نمایشگاه هنری رفتیم. آن تجربه فوق‌العاده‌ای بود.

(در مثال بالا، It جایگزین یک جمله کامل شده است.)

ضمیر فاعلی اول‌ شخص جمع

ضمیر فاعلی «اول‌شخص جمع» (First Person Plural) یا همان «ما» در فارسی به گوینده یا نویسنده همراه با یک یا چند شخص دیگر اشاره می‌کند.

برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

We are in a class.

ما در یک کلاس هستیم.

We eat lunch together.

ما باهم ناهار می‌خوریم.

We went to the park yesterday.

ما دیروز به پارک رفتیم.

We don’t know what happened.

ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی افتاده است.

Can we talk for a moment?

می‌توانیم صحبت کوتاهی باهم داشته باشیم؟

نکته: از We نیز می‌توان به عنوان «ضمیر عام» (Generic Pronoun) برای اشاره جمعی به تمام افراد یک گروه (و گوینده) استفاده کرد، مانند مثال زیر:

As humans, we all are responsible for protecting our environment.

ما همگی به عنوان یک انسان وظیفه داریم از محیط زیست خود محافظت کنیم.

ضمیر فاعلی دوم‌ شخص جمع

در زبان انگلیسی، ضمیر «دوم‌شخص جمع» (Second Person Plural) و مفرد هر دو به صورت «You» نوشته می‌شوند. برای تشخیص آن‌ها از یکدیگر اغلب باید ببینیم که در چه موقعیتی (Context) به کار رفته‌اند. اما گاهی ضمیر دوم شخص جمع همراه کلماتی مثل «all» و «guys» و «everyone» می‌شود که به جمع بودن آن‎‌ها اشاره دارد.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

You (all) are my friends.

شما (همگی) دوستان من هستید.

Did you (guys) know about this?

آیا شما (بچه‌ها) درمورد این می‌دانستید؟

(Everyone) attention please! You need to leave the building now.

همگی لطفاً توجه کنید! باید فوراً ساختمان را ترک کنید.

نکته: در زبان محاوره گاهی «You all» به صورت «Y’all» نوشته می‌شود که اغلب در گویش آمریکایی (American English) دیده می‌شود، مانند مثال زیر:

Hope y’all enjoyed the party last night.

امیدوارم شما همگی از مهمانی دیشب لذت برده باشید.

ضمیر فاعلی سوم‌ شخص جمع

«They» ضمیر فاعلی «سوم‌شخص جمع» (Third Person Plural) در نظر گرفته می‌شود که به چند فرد،‌ شیء یا حیوان اشاره می‌کند و در فارسی با «آن‌ها» ترجمه می‌شوند.

برای درک‌ بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

There are five students in my class. They listen to the teacher carefully.

در کلاس پنج دانش‌آموز داریم. آن‌ها بادقت به معلم گوش می‌دهند.

I bought my shoes at sales. They are really comfortable.

من کفش‌هایم را از حراجی خریدم. آن‌ها واقعا راحت هستند.

We have a dog and a parrot. They are part of our family.

ما یک سگ و طوطی داریم. آن‌ها عضوی از خانواده ما هستند.

نکته: زمانی که جنسیت فردی را نمی‌دانیم یا نمی‌خواهیم به آن اشاره کنیم، به جای ضمایر He و She از ضمیر They استفاده می‌کنیم. در این کاربرد ضمیر They به یک نفر اشاره می‌کند و در فارسی با «او» ترجمه می‌شود، مانند مثال زیر:

I heard that a new employee joins our company today. I hope they like teamwork.

شنیدم امروز کارمندی جدید به شرکت ملحق می‌شود. امیدوارم که او اهل کارِ تیمی باشد.

تفاوت ضمایر فاعلی با ضمایر مفعولی

یکی از مباحث چالش‌برانگیز برای زبان‌آموزان تشخیص ضمایر فاعلی از ضمایر مفعولی است. از همین رو، در این بخش از مطلب با بیانی ساده و همراه با مثال و جدول به بررسی این تفاوت‌ها خواهیم پرداخت.

«ضمیر مفعولی» (Object Pronoun) به اسمی در جمله اشاره دارد که نقش دریافت‌کننده عمل یا مفعول جمله را داشته باشد. درحالی‌که ضمیر فاعلی به انجام‌دهنده عمل یا فاعل جمله اشاره می‌کند. توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی، جایگاه فاعل قبل از فعل اصلی و جایگاه مفعول بعد از فعل است. همچنین مفعول در زبان انگلیسی ممکن است بعد از حرف اضافه نیز قرار بگیرد.

برای درک بهتر این تفاوت‌ها، به مثال‌های زیر دقت کنید.

Brian is here. He wants to talk to you.

«برایان» اینجا است. او می‌خواهد با تو صحبت کند.

(در این مثال، «برایان» انجام دهنده عمل است و ضمیر فاعلی «He» به جای آن می‌نشیند.)

When I see Brian today, I will talk to him.

وقتی امروز «برایان» را ببینیم، با او صحبت خواهم کرد.

(در مثال بالا، «برایان» عمل را انجام نمی‌دهد بلکه آن را دریافت می‌کند. بنابراین نفش مفعول را دارد و ضمیر مفعولی «him» را برای آن به کار می‌بریم.)

در جدول زیر فهرستی از ضمایر مفعولی را در کنار ضمایر فاعلی انگلیسی می‌بینیم.

مقایسه ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی

(Subject Pronouns Vs. Object Pronouns)

ضمیر مفعولی

(Object Pronouns)

ضمیر فاعلی

(Subject Pronouns)

Me I
You You
Him He
Her She
It It
Us We
Them You

برای درک بهتر ضمایر مفعولی، به مثال‌های زیر توجه کنید.

Give me the book.

کتاب را به من بده.

Edward called you yesterday.

«ادوراد» دیشب با تو تماس گرفت.

Jane asked him to help.

«جین» از او خواست که کمک کند.

My sister bought it from the store.

خواهرم آن را از مغازه خرید.

تطابق ضمایر فاعلی با فعل در زمان‌های مختلف

در زبان انگلیسی، صرف فعل با توجه به فاعل و زمان فعل متفاوت است. در این بخش از آموزش «مجله فرادرس» قصد داریم صرف فعل برای تمام ضمایر انگلیسی را در زمان‌های مختلف انگلیسی بررسی کنیم.

به‌طور کلی و صرف‌نظر از زمان فعل، دو قانون کلی برای «تطابق فعل» (Verb Agreement) با ضمایر فاعلی وجود دارد:

 • اگر ضمیر فاعلی مفرد باشد (He, She, It)، فعل به صورت مفرد صرف می‌شود.
 • اگر ضمیر فاعلی جمع باشد (We, You, They)، فعل به صورت جمع صرف می‌شود.

قبل از این‌که به بررسی تطابق ضمایر فاعلی در انگلیسی با فعل در زمان‌های مختلف بپردازیم، به مثال‌های زیر توجه کنید تا قوانین کلی تطابق فعل برای ضمایر فاعلی مختلف را بهتر درک کنید.

I study English literature.

من ادبیات انگلیسی می‌خوانم.

You are a hero.

تو یک قهرمان هستی.

He is playing basketball.

او (مذکر) دارد بسکتبال بازی می‌کند.

She teaches at a university.

او (مونث) در دانشگاه تدریس می‌کند.

تصویر یک کلاس درس خالی

it looks beautiful.

آن زیبا به‌نظر می‌رسد.

We laughed a lot.

ما کلی خندیدیم.

You are good students.

شما دانش‌آموزان خوبی هستید.

They have visitied Italy before.

آن‌ها قبلاً به ایتالیا رفته‌اند.

زمان‌های انگلیسی به سه دسته کلی «حال» (Present)، «آینده» (Future) و «گذشته» (Past) تقسیم می‌شوند که هر یک شامل چهار زیرمجموعه «ساده» (Simple) و «استمراری» (Continous) و «کامل» (Perfect) و «کامل استمراری» (Perfect Continous) هستند. در جدول زیر می‌توانید انواع زمان‌های انگلیسی را مشاهده کنید.

زمان‌های انگلیسی (English Tenses)
گذشته (Past) حال (Present) آینده (Future)

گذشته ساده

(Past Simple)

حال ساده

(Present Simple)

آینده ساده

(Future Simple)

گذشته استمراری

(Past Continuous)

حال استمراری

(Present Continuous)

آینده استمراری

(Future Continuous)

گذشته کامل

(Past Perfect)

حال کامل

(Present Perfect)

آینده کامل

(Future Perfect)

گذشته کامل استمراری

(Past Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

(Future Perfect Continuous)

تطابق ضمایر فاعلی در انگلیسی در زمان حال

در زبان انگلیسی چهار نوع زمان حال داریم:

 • زمان حال ساده
 • زمان حال استمراری
 • زمان حال کامل
 • زمان حال کامل استمراری

در ادامه مطلب نحوه تطابق ضمایر فاعلی با هر تمام زمان‌های آینده در زبان انگلیسی را بررسی خواهیم کرد.

صرف فعل در زمان حال ساده

«زمان حال ساده» (Simple Future) برای توصیف عملی به کار می‌رود که به صورت مرتب و منظم یا از روی عادت تکرار می‌شود. در جدول زیر ساختار‌ کلی زمان حال ساده را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان حال ساده در جملات مثبت
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + base form of the verb + object I / you / we / they
Subject + base form of the verb + -s / es + object he / she / it
صرف فعل زمان حال ساده در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + don’t + base form of the verb + object I / you / we / they
Subject + doesn’t + base form of the verb + object he / she / it
صرف فعل زمان حال ساده در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی
?Do + subject + base form of the verb + object I / you / we / they
?Does + subject + base form of the verb + object he / she / it

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید در زمان حال ساده فعل برای «I/you/we/they» به «شکل ساده» (Base Form of the Verb) به کار می‌رود و برای «he/she/it» پسوند انگلیسی «s» یا «es» می‌گیرد. در جملات منفی، از «don’t» یا «doesn’t» قبل از فعل استفاده می‌کنیم و فعل برای همه فاعل‌ها به شکل ساده (بدون پسوند «s») کاربرد دارد. با این تفاوت که برای ضمایر سوم‌شخص از doesn’t و باقی ضمایر از don’t استفاده می‌کنیم و در آخر، جملات سوالی برای فاعل‌های سوم شخص با Does و برای بقیه فاعل‌ها با Do شروع می‌شود.

برای درک بهتر به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای حال ساده
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Do I eat an apple? I don’t eat an apple. I eat an apple.
Do you eat an apple? You don’t eat an apple. You eat an apple.
Does he eat an apple? He doesn’t eat an apple. He eats an apple.
Does she eat an apple? She doesn’t eat an apple. She eats an apple.
Does it eat an apple? It doesn’t eat an apple. It eats an apple.
Do we eat an apple? We don’t eat an apple. We eat an apple.
Do you eat an apple? You don’t eat an apple. You eat an apple.
Do they eat an apple? They don’t eat an apple. They eat an apple.

همچنین فعل «To ‌‌Be» و «‌Have» جزو «افعال بی‌قاعده انگلیسی» (Irregular Verbs) هستند و صرف متفاوتی دارند که در ادامه صرف هر یک از آن‌ها را برای تمام ضمایر فاعلی در انگلیسی بررسی خواهیم کرد.

در جدول زیر، فعل To Be به معنای «بودن» در زمان حال ساده و در قالب یک مثال برای تمام ضمایر فاعلی در انگلیسی صرف شده است.

صرف فعل To Be در زمان حال ساده
معنی فارسی صرف فعل
من زیبا هستم. .I am beautiful
تو زیبا هستی. You are beautiful.
او (مذکر) زیبا است. He is beautiful.
او (مونث) زیبا است. She is beautiful.
آن زیبا است. It is beautiful.
آن‌ها زیبا هستند. They are beautiful.
ما زیبا هستیم. We are beautiful.
شما زیبا هستند. You are beautiful.
آن‌ها زیبا هستند. They are beautiful.

همچنین در جدول زیر صرف فعل «Have» به معنای «داشتن» را در زمان حال ساده می‌بینیم که در قالب مثالی برای شما ارائه شده است.

صرف فعل To Be در زمان حال ساده
معنی فارسی صرف فعل
من یک کلاه آبی دارم. I have a blue hat.
تو یک کلاه آبی داری. You have a blue hat.
او (مذکر) یک کلاه آبی دارد. He has a blue hat.
او (مونث) یک کلاه آبی دارد. She has a blue hat.
آن یک کلاه آبی دارد. It has a blue hat.
آن‌ها یک کلاه آبی دارند. They have a blue hat.
ما یک کلاه آبی داریم. We have a blue hat.
شما یک کلاه آبی دارید. You have a blue hat.
آن‌ها یک کلاه آبی دارند. They have a blue hat.

صرف فعل در زمان حال استمراری

«زمان حال استمراری» (Present Continous) به عملی اشاره دارد که اکنون در حال انجام دادن آن هستیم. در جدول زیر ساختار‌ کلی زمان حال استمراری را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان حال استمراری در جملات مثبت
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + am + base form of the verb + ing I
Subject + are + base form of the verb + ing you / we / they
Subject + is + base form of the verb + ing he / she / it
صرف فعل زمان حال استمراری در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + am + not + base form of the verb + ing I
Subject + are + not + base form of the verb + ing  you / we / they
Subject + is + not + base form of the verb + ing he / she / it
صرف فعل زمان حال استمراری در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی

Am + subject + base form of the verb + ing?

I
Are + subject + base form of the verb + ing? you / we / they

Is + subject + base form of the verb + ing?

he / she / it

برای درک بهتر نحوه صرف فعل Present Continous برای ضمایر فاعلی در انگلیسی به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای حال استمراری
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Am I eating an apple? .I am not eating an apple .I am eating an apple
Are you eating an apple? .You are not eating an apple .You are eating an apple
Is he eating an apple? He is not eating an apple. He is eating an apple.
Is she eating an apple? She is not eating an apple. She is eating an apple.
Is it eating an apple? It is not eating an apple. It is eating an apple.
Are we eating an apple? We are not eating an apple. We are eating an apple.
Are you eating an apple? You are not eating an apple. You are eating an apple.
Are they eating an apple? They are not eating an apple. .They are eating an apple

صرف فعل در زمان حال کامل

از  «زمان حال کامل» (Present Perfect) اغلب عملی را توصیف می‌کند که در گذشته شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. در جدول زیر ساختار‌ کلی زمان حال کامل را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان حال کامل در جملات مثبت
ساختار ضمیر فاعلی

Subject + have + past participle of the verb (p.p)

I / you / we / they
Subject + has + past participle of the verb (p.p) he / she / it
صرف فعل زمان حال کامل در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + have + not + past participle of the verb (p.p) I / you / we / they
Subject + has + not + past participle of the verb (p.p) he / she / it
صرف فعل زمان حال کامل در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی
?Have + subject + past participle of the verb (p.p) I / you / we / they
?Has + subject + past participle of the verb (p.p) he / she / it

برای درک بهتر نحوه تطابق ضمایر فاعلی در انگلیسی با فعل در زمان Present Perfect به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای حال کامل
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Have I eaten an apple? I have not eaten an apple. I have eaten an apple.
Have you eaten an apple? You have not eaten an apple. You have eaten an apple.
Has he/she/it eaten an apple? He has not eaten an apple. He has eaten an apple.
Has he/she/it eaten an apple? She has not eaten an apple. She has eaten an apple.
Has he/she/it eaten an apple? It has not eaten an apple. It has eaten an apple.
Have we eaten an apple? We have not eaten an apple. We have eaten an apple.
Have you eaten an apple? You have not eaten an apple. You have eaten an apple.
Have they eaten an apple? They have not eaten an apple. They have eaten an apple.

صرف فعل در زمان حال کامل استمراری

از  «زمان حال کامل استمراری» (Present Perfect Continous) برای توصیف عمل مستمری به کار می‌رود که از گذشته شروع شده و تا زمان حال همچنان ادامه دارد. در جدول زیر ساختار‌ کلی این زمان را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان حال کامل استمراری در جملات مثبت
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + have + been + base form of the verb + ing I / you / we / they
Subject + has + been + base form of the verb + ing he / she / it
صرف فعل زمان حال کامل استمراری در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + have + not + been + base form of the verb + ing I / you / we / they
Subject + has + not + been + base form of the verb + ing he / she / it
صرف فعل زمان حال کامل استمراری در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی

Have + subject + been + base form of the verb + ing?

I / you / we / they

Has + subject + been + base form of the verb + ing?

he / she / it

برای درک بهتر، به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای حال کامل استمراری
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Have I been eating an apple? I have not been eating an apple. I have been eating an apple.
Have you been eating an apple? You have not been eating an apple. You have been eating an apple.
Has he been eating an apple? He has not been eating an apple. He has been eating an apple.
Has she been eating an apple? She has not been eating an apple. She has been eating an apple.
Has it been eating an apple? It has not been eating an apple. It has been eating an apple.
Have we been eating an apple? We have not been eating an apple. We have been eating an apple.
Have you been eating an apple? You have not been eating an apple. You have been eating an apple.
Have they been eating an apple? They have not been eating an apple. They have been eating an apple.

تطابق ضمایر فاعلی در انگلیسی در زمان گذشته

در زبان انگلیسی چهار نوع زمان گذشته داریم:

 • زمان گذشته ساده
 • زمان گذشته استمراری
 • زمان گذشته کامل
 • زمان گذشته کامل استمراری

در ادامه مطلب نحوه تطابق ضمایر فاعلی با هر تمام زمان‌های گذشته در زبان انگلیسی را بررسی خواهیم کرد.

صرف فعل در زمان گذشته ساده

«زمان گذشته‌ ساده» (Simple Past) به عملی اشاره دارد که در گذشته آغاز شده و پایان یافته است. در جدول زیر ساختار‌ کلی زمان گذشته ساده را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان گذشته ساده در جملات مثبت
ساختار ضمیر فاعلی

Subject + past form of the verb + object

I / you / he/ she/ it / we / they
صرف فعل زمان گذشته ساده در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + did + not + base form of the verb + object I / you / he/ she/ it / we / they
صرف فعل زمان گذشته ساده در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی
Did + subject + base form of the verb? I / you / he/ she/ it / we / they
تصویر یک ساعت جیبی

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید، فعل در زمان گذشته ساده برای تمام ضمایر فاعلی در انگلیسی به یک شکل صرف می‌شود. برای درک بهتر، به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای گذشته ساده
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Did I eat an apple? I did not eat an apple. I ate an apple.
Did you eat an apple? You did not eat an apple. You ate an apple.
Did he eat an apple? He did not eat an apple. He ate an apple.
Did she eat an apple? She did not eat an apple. She ate an apple.
Did it eat an apple? It did not eat an apple. It ate an apple.
Did we eat an apple? We did not eat an apple. We ate an apple.
Did you eat an apple? You did not eat an apple. You ate an apple.
Did they eat an apple? They did not eat an apple. They ate an apple.

صرف فعل در زمان گذشته استمراری

«زمان گذشته استمراری» (Past Continous) به عملی اشاره می‌کند که در گذشته برای مدت زمان ادامه داشته است. در جدول زیر ساختار‌ کلی زمان گذشته استمراری را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان گذشته استمراری در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + was + base form of the verb + ing I / he / she / it
Subject + were + base form of the verb + ing you / we / they
صرف فعل زمان گذشته استمراری در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + was + not + base form of the verb + ing I
Subject + were + not + base form of the verb + ing  you / we / they
صرف فعل زمان گذشته استمراری در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی

Was + subject + base form of the verb + ing?

I / he / she / it
Were + subject + base form of the verb + ing?  you / we / they

به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای گذشته استمراری
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Was I eating an apple? I was not eating an apple. I was eating an apple.
Were you eating an apple? You were not eating an apple. You were eating an apple.
Was he eating an apple? He was not eating an apple. He was eating an apple.
Was she eating an apple? She was not eating an apple. She was eating an apple.
Was it eating an apple? It was not eating an apple. It was eating an apple.
Were we eating an apple? We were not eating an apple. We were eating an apple.
Were you eating an apple? You were not eating an apple. You were eating an apple.
Were they eating an apple? They were not eating an apple. They were eating an apple.

صرف فعل در زمان گذشته کامل

«زمان گذشته کامل» (Past Perfect) به عملی اشاره دارد که در گذشته دور و قبل از عمل دیگری به انجام رسیده است. در جدول زیر ساختار‌ کلی زمان گذشته کامل را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان گذشته کامل در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + had + past participle of the verb (p.p) I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان گذشته کامل در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + had + not + past participle of the verb (p.p) I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان گذشته کامل در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی

Had + subject + past participle of the verb (p.p)?

I / you / he / she / it / we / they

همان‌طور که می‌بینید، ساختار Past Perfect برای تمام ضمایر فاعلی در انگلیسی یکسان است. برای درک بهتر، به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای گذشته کامل
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Had I eaten an apple? I had not eaten an apple. I had eaten an apple.
Had you eaten an apple? You had not eaten an apple. You had eaten an apple.
Had he eaten an apple? He had not eaten an apple. He had eaten an apple.
Had she eaten an apple? She had not eaten an apple. She had eaten an apple.
Had it eaten an apple? It had not eaten an apple. It had eaten an apple.
Had we eaten an apple? We had not eaten an apple. We had eaten an apple.
Had you eaten an apple? You had not eaten an apple. You had eaten an apple.
Had they eaten an apple? They had not eaten an apple. They had eaten an apple.

صرف فعل در زمان گذشته استمراری کامل

برای توصیف عملی که در گذشته دورتر شروع شده و تا وقوع عمل دیگری در گذشته ادامه داشته است «زمان گذشته استمراری کامل» (Past Perfect Continous) را به کار می‌بریم. در جدول زیر ساختار‌ کلی زمان گذشته کامل استمراری را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان گذشته کامل استمراری در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + had + been + base form of the verb + ing I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان گذشته کامل استمراری در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + had + not + been + base form of the verb + ing I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان گذشته کامل استمراری در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی

Had + subject + been + base form of the verb + ing?

I / you / he / she / it / we / they

فعل در زمان گذشته کامل استمراری برای هر هفت ضمایر فاعلی در انگلیسی به یک شکل صرف می‌شود. برای درک بهتر، به مثال‌های جدول زیر دقت کنید.

مثال برای گذشته کامل استمراری
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Had I been eating an apple? I had not been eating an apple. I had been eating an apple.
Had you been eating an apple? You had not been eating an apple. You had been eating an apple.
Had he been eating an apple? He had not been eating an apple. He had been eating an apple.
Had she been eating an apple? She had not been eating an apple. She had been eating an apple.
Had it been eating an apple? It had not been eating an apple. It had been eating an apple.
Had we been eating an apple? We had not been eating an apple. We had been eating an apple.
Had you been eating an apple? You had not been eating an apple. You had been eating an apple.
Had they been eating an apple? They had not been eating an apple. They had been eating an apple.

تطابق ضمایر فاعلی در انگلیسی در زمان آینده

در زبان انگلیسی چهار نوع زمان آینده داریم:

 • زمان آینده ساده
 • زمان آینده استمراری
 • زمان آینده کامل
 • زمان آینده کامل استمراری

در ادامه مطلب نحوه تطابق ضمایر فاعلی با هر تمام زمان‌های آینده در زبان انگلیسی را بررسی خواهیم کرد.

صرف فعل در زمان آینده ساده

یکی از کاربردی‌ترین زمان‌ها در زبان انگلیسی، «زمان آینده ساده» (Present Future) است که برای توصیف عملی که در آینده قصد به انجامش داریم. در جدول زیر ساختار‌ کلی زمان آینده ساده را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان آینده ساده در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + will + base form of the verb I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان آینده ساده در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + will + not + base form of the verb I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان آینده ساده در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی
Will + subject + base form of the verb? I / you / he / she / it / we / they

همان‌طور که می‌بینید، فعل در زمان آینده ساده برای تمام ضمایر فاعلی در انگلیسی به یک شکل صرف می‌شود. به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای آینده ساده
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Will I eat an apple? I will not eat an apple. I will eat an apple.
Will you eat an apple? You will not eat an apple. You will eat an apple.
Will he eat an apple? He will not eat an apple. He will eat an apple.
Will she eat an apple? She will not eat an apple. She will eat an apple.
Will it eat an apple? It will not eat an apple. It will eat an apple.
Will we eat an apple? We will not eat an apple. We will eat an apple.
Will you eat an apple? You will not eat an apple. You will eat an apple.
Will they eat an apple? They will not eat an apple. They will eat an apple.

صرف فعل در زمان آینده استمراری

در زبان انگلیسی، برای توصیف عملی که در آینده شروع شده و برای بازه زمانی مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت از  «زمان آینده استمراری» (Present Continous) استفاده می‌کنیم. در جدول زیر ساختار‌ کلی این زمان را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان آینده استمراری در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + will + be + base form of the verb + ing I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان آینده استمراری در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + will + not + be + base form of the verb + ing I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان آینده استمراری در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی

Will + subject + be + base form of the verb + ing?

I / you / he / she / it / we / they

فعل در زمان‌های آینده برای هر هفت ضمایر فاعلی در انگلیسی به یک شکل صرف می‌شود. برای درک بهتر، به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای آینده استمراری
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Will I eat an apple? I will not eat an apple. I will eat an apple.
Will you eat an apple? You will not eat an apple. You will eat an apple.
Will he eat an apple? He will not eat an apple. He will eat an apple.
Will she eat an apple? She will not eat an apple. She will eat an apple.
Will it eat an apple? It will not eat an apple. It will eat an apple.
Will we eat an apple? We will not eat an apple. We will eat an apple.
Will you eat an apple? You will not eat an apple. You will eat an apple.
Will they eat an apple? They will not eat an apple. They will eat an apple.

صرف فعل در زمان آینده کامل

در زبان انگلیسی، برای صحبت کردن درباره عملی که قبل از زمان مشخصی در آینده یا عمل دیگری در آینده کامل خواهد شد، از  «زمان آینده کامل» (Future Perfect) استفاده می‌کنیم.

صرف فعل زمان آینده کامل در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + will + have + past participle of the verb I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان آینده کامل در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + will + not + have + past participle of the verb I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان آینده کامل در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی

Will + subject + be + base form of the verb + ing?

I / you / he / she / it / we / they

به طور کلی، در زمان‌های آینده فعل برای تمام ضمایر فاعلی در انگلیسی به یک نحو صرف می‌شود. به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای آینده کامل
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Will I have eaten an apple? I will not have eaten an apple. I will have eaten an apple.
Will you have eaten an apple? You will not have eaten an apple. You will have eaten an apple.
Will he have eaten an apple? He will not have eaten an apple. He will have eaten an apple.
Will she have eaten an apple? She will not have eaten an apple. She will have eaten an apple.
Will it have eaten an apple? It will not have eaten an apple. It will have eaten an apple.
Will we have eaten an apple? We will not have eaten an apple. We will have eaten an apple.
Will you have eaten an apple? You will not have eaten an apple. You will have eaten an apple.
Will they have eaten an apple? They will not have eaten an apple. They will have eaten an apple.

صرف فعل در زمان آینده کامل آینده استمراری

در زبان انگلیسی، برای صحبت کردن درباره عملی که قبل از زمان یا عمل مشخصی در آینده پایان خواهد یافت از «زمان آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continous) استفاده می‌کنیم. در ادامه ساختار این زمان را در جملات مثبت، منفی و سوالی می‌بینیم.

صرف فعل زمان آینده کامل استمراری در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + will + have + been + base form of the verb + ing I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان آینده کامل استمراری در جملات منفی
ساختار ضمیر فاعلی
Subject + will + not + have + been + base form of the verb + ing I / you / he / she / it / we / they
صرف فعل زمان آینده کامل استمراری در جملات سوالی
ساختار ضمیر فاعلی

Will + subject + have + been + base form of the verb + ing?

I / you / he / she / it / we / they

همان‌طور که می‌بینید، افعال در تمام زمان‌های آینده برای هر هفت ضمایر فاعلی در انگلیسی به یک شکل صرف می‌شود. به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

مثال برای آینده کامل استمراری
جملات سوالی جملات منفی جملات مثبت
Will I have been eating an apple? I will not have been eating an apple. I will have been eating an apple.
Will you have been eating an apple? You will not have been eating an apple. You will have been eating an apple.
Will he have been eating an apple? He will not have been eating an apple. He will have been eating an apple.
Will she have been eating an apple? She will not have been eating an apple. She will have been eating an apple.
Will it have been eating an apple? It will not have been eating an apple. It will have been eating an apple.
Will we have been eating an apple? We will not have been eating an apple. We will have been eating an apple.
Will you have been eating an apple? You will not have been eating an apple. You will have been eating an apple.
Will they have been eating an apple? They will not have been eating an apple. They will have been eating an apple.

سوال ساختن درباره ضمایر فاعلی با Who

جملات سوالی در زبان انگلیسی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • «جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • « جملات با کلمات پرسشی» (Wh-Questions)

سوالات پرسشی بله با خیر، همان‌طور که از اسمشان پیدا است، با بله یا خیر می‌توان پاسخ داده می‌شوند. این سوالات در زبان انگلیسی با افعال کمکی انگلیسی یا افعال کمکی‌ وجهی شروع می‌شوند و در فارسی معمولا با «آیا…؟» ترجمه می‌شوند.

در مقابل، سوالاتی که با Wh- شروع می‌شوند، به دنبال اطلاعات وسیع‌تری در پاسخ هستند و نمی‌توان آن‌ها را با بله یا خیر جواب داد. این دسته از سوالات، با کلمات پرسشی انگلیسی شروع می‌شوند.

رایج‌ترین نوع سوال درمورد ضمایر فاعلی در انگلیسی با کلمه پرسشی Who شروع می‌شود که در ساختار آن در فرمول زیر خلاصه می‌شود.

Who + main verb + rest of the sentence?

برای تبدیل جملات خبری انگلیسی به جملات پرسشی با کلمه پرسشی Who، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

 1. ضمیر فاعلی جمله را حذف می‌کنیم و کلمه پرسشی Who را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.
 2. فعل را همراه با مابقی جمله را در ادامه آن می‌نویسیم.

برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

.He is here

او اینجا است.

***

Who is here?

چه کسی اینجا است؟

I plant the flowers everyday.

من هر روز به گل‌ها آب می‌دهم.

***

Who plants the flowers every day?

 چه کسی هر روز به گل‌ها آب می‌هد؟

We will make dinner tonight.

ما امشب شام درست خواهیم کرد.

***

Who will make dinner tonight?

چه کسی امشب شام خواهد کرد؟

She called yesterday.

او دیروز تماس گرفت.

***

Who called yesterday?

چه کسی دیروز تماس گرفت؟

متن انگلیسی با ضمایر فاعلی

خواندن متون انگلیسی مثل داستان‌های کوتاه نه تنها به شما کمک می‌کند که دایره لغات خود را بالا ببرید،‌ بلکه یکی از موثرترین تمرین‌ها برای جا افتادن نکات گرامری است. از همین رو، متن کوتاهی برای شما ارائه کرده‌ایم تا به کمک آن نکات مربوط به ضمایر فاعلی در انگلیسی را بهتر یاد بگیرید. در ادامه نیز می‌توانید ترجمه این متن را بخوانید.

One day, John woke up excited for the new day. He made his favorite breakfast, a carrot cake with hot tea. After that, he went for a walk in the park. The weather was great; It was bright and sunny. There, he met his neighbor, Sarah, who was walking her dog. She invited him to join them, and they walked for an hour and had a great time together.

Later, they decided to have lunch at a famous café. The waiter welcomed them warmly, and he recommended the special food of the day on the menu. But John ordered a sandwich, and Sarah chose pasta. She enjoyed her meal but he didn’t like it. It was cold and too spicy.

In the café, they saw an old friend, Thomas. He joined them, and they all shared stories and laughed. When the sun began to set, they all said goodbye. “We should see each other more often,” said Thomas, and then they all went home. When John got home, he thought about his friends, and how new experiences make life amazing and enjoyable.

یک روز «جان» با هیجان از خواب بیدار شد. او صبحانه موردعلاقه‌اش را درست کرد که کیک هویج با چای داغ بود. بعد از آن، به پیاده‌روی در پارک رفت. هوا عالی بود؛ روشن و آفتابی. آنجا در پارک، سارا همسایه‌اش را دید که در حال قدم زدن با سگش بود. او از «جان» خواست که بهشان محلق شود و آن‌ها یک ساعت در پارک قدم زدند و اوقات خوشی را با هم گذراندند.

کمی که گذشت، تصمیم گرفتند که برای ناهار به کافه‌ای مشهور بروند. پیشخدمت به‌گرمی ازشان استقبال کرد و غذای ویژه روز در منوی رستوران را به آن‌ها پیشنهاد داد. اما جان ساندویچ سفارش داد و سارا هم پاستا انتخاب کرد. سارا از غذایش لذت برد اما جان غذایش را دوست نداشت. غذا سرد و خیلی تند بود.

در کافه، آن‌ها، الکس، دوستی قدیمیشان را دیدند. الکس به آن‌ها ملحق شد و همگی داستان تعریف کردند و خندیدند. هنگام غروب خورشید، همگی از هم خداحافظی کردند. توماس گفت: «باید بیشتر همدیگر را ببینیم.» و سپس همه به خانه‌شان رفتند. وقتی جان به خانه رسید در فکر فرو رفت؛ فکر دوستانش و این‌که چقدر تجربیات جدید زندگی را فوق‌العاده و لذت‌بخش می‌کنند.

سوالات رایج درباره ضمایر فاعلی

در این بخش از مطلب، به برخی از رایج‌ترین سوالات درخصوص ضمایر فاعلی در انگلیسی می‌پردازیم.

کاربرد ضمایر فاعلی در انگلیسی چیست؟

به‌طور کلی، «ضمیر» کلمه‌ای است که به‌جای اسمی در جمله می‌نشیند و به آن اشاه می‌کنند. به اسمی که ضمیر به آن اشاره می‌کند، «مرجع ضمیر» می‌گوییم. «ضمایر فاعلی» در زبان انگلیسی از پرکاربردترین انواع ضمایر هستند که در نقش فاعل جمله می‌نشینند. برای مثال، به‌جای این‌که بگوییم «رابرت به مدرسه رفت» می‌توانیم بنویسیم «او به مدرسه رفت»، در این مثال «او» ضمیر و «رابرت» مرجع ضمیر است که در انگلیسی از ضمیر فاعلی «He» برای آن استفاده می‌کنیم.

انواع ضمایر فاعلی در انگلیسی کدام‌اند؟

در مجموع هفت ضمیر انگلیسی داریم که شامل ضمایر مفرد «I/you/he/she/it» و ضمایر جمع «we/you/they» هستند. ضمایر انگلیسی همواره از نظر تعداد با مرجع ضمیر خود مطابقت می‌کنند. «he» و «she» تنها ضمایر فاعلی در انگلیسی هستند که از نظر جنسیت نیز با مرجع خود مطابقت داده می‌شوند.

تفاوت ضمایر فاعلی با ضمایر مفعولی چیست؟

ضمایر مفعولی به‌‌جای اسمی قرار می‌گیرند که در جمله نقش مفعول داشته باشند، درحالی‌که ضمایر فاعلی جایگزین فاعل جمله می‌شوند. به عبارتی، ضمایر مفعولی در جایگاه دریافت‌کننده عمل قرار می‌گیرند و نه انجام‌دهنده آن. مثلا، جمله «پدر، رابرت را به مدرسه برد» را در نظر بگیرید. در این جمله «پدر» فاعل و «رابرت» مفعول جمله است که می‌توانیم آن را با ضمیر مفعولی «him» جایگزین کنیم. تعداد ضمایر مفعولی نیز در انگلیسی هفت عدد است و شامل ضمایر مفرد «me/you/him/her/it» و ضمایر جمع «us/you/them» هستند.

نحوه تطابق فعل با ضمایر فاعلی چگونه است؟

نحوه تطابق فعل با ضمایر فاعلی در انگلیسی نسبت به زمان‌های مختلف، متقاوت است، اما به‌‌طور کلی می‌توان گفت برای ضمایر فاعلی مفرد (he/she/it) از فعل مفرد و برای ضمایر فاعلی جمع (we/you/they) از فعل جمع استفاده می‌کنیم.

تمرین ضمایر فاعلی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب ضمایر فاعلی در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

 1. Complete the sentence with the correct subject pronoun: “___ is a talented musician.”

 

2. Select the correct subject pronoun for the sentence: “____ need to finish the homework before class.”

 

3. Choose the correct subject pronoun for this sentence: ” Hi, Emma! ___ are invited to my birthday party. Hope to see you there.”

 

4. In the sentence, “___ is the captain of the team,” which subject pronoun fills in the blank?

 

5. Select the correct subject pronoun for the sentence: “___ were the best performers at the concert.”

 

6. Choose the correct subject pronoun for this sentence: “The weather forecast predicts that ___ will rain tomorrow.”

 

7. In the sentence, “They ____ (be) good friends,” which verb fills in the blank?

 

8. Select the correct verb to agree with the subject pronoun in the sentence: “She ____(enjoy) listening to music.”

 

9. Determine the type of pronoun in the following sentence: “Jack saw me at the concert.”

 

10. Identify the type of pronoun in the following sentence: “This Jacket is yours.”

 

تمرین دوم

به جای کلمات مشخص شده از ضمایر فاعلی مناسب استفاده کنید.

Q1: Dr. Davis is a famous person.

جواب

Answer: He is a famous person.

Q2: Mrs. Johnson is very beautiful.

جواب

Answer: She is very beautiful.

Q3: Fred and Max are good friends.

جواب

Answer: They are good friends.

Q4: Maria plays tennis.

جواب

Answer: She plays tennis.

Q5: Wendy and Elizabeth are good at math.

جواب

Answer: They are good at math.

Q6: Is James good at basketball?

جواب

Answer: Is he good at basketball?

Q7: Andy and I are cousins.

Q8: Mount Everest is very high.

جواب

Answer: It is very high.

Q10: Thomas, Arnold, and I are good friends.

جواب

Answer: We are good friends.

Q11: Are you and Mr. Parker related?

جواب

Answer: Are they related?

Q12: Mr. Martinez has 23 students.

جواب

Answer: He has 23 students.

Q13: Do you like my new glasses?

جواب

Answer: Do you like them?

Q14: She and I went to the movies.

جواب

Answer: We went to the movies.

Q15: The cats are sleeping on the sofa.

جواب

Answer: They are sleeping on the sofa.

تمرین سوم

نوع ضمایر مشخص شده را تشخیص دهید.

Q1: They are getting tired.

جواب

Answer: ضمیر فاعلی

Q2: The secretary gave the forms to me.

جواب

Answer: ضمیر مفعولی

Q3: She will leave tomorrow.

جواب

Answer: ضمیر فاعلی

Q4: It is a book

جواب

Answer: ضمیر فاعلی

Q5: My dog follows me everywhere.

جواب

Answer: ضمیر مفعولی

Q6: I saw him at the grocery store.

جواب

Answer: ضمیر مفعولی

Q7: That book is mine. please give it to me.

جواب

Answer: ضمیر مفعولی

Q8: It is red.

جواب

Answer: ضمیر فاعلی

Q9: Can you pass the message to them?

جواب

Answer: ضمیر مفعولی

Q10: She baked a cake and shared it with me.

جواب

Answer: ضمیر مفعولی

Q11: She and I are going shopping this weekend.

جواب

Answer: ضمیر فاعلی

Q12: The smartphone is his.

جواب

Answer: ضمیر مفعولی

Q13: They are going on a vacation next month.

جواب

Answer: ضمیر فاعلی

Q14: The teacher asked a question, but nobody answered her.

جواب

Answer: ضمیر مفعولی

Q15: Can you lend me your pen for a moment?

جواب

Answer: ضمیر فاعلی

جمع‌بندی

در این مقاله با ضمایر فاعلی در انگلیسی آشنا شدیم و یاد گرفتیم که کلماتی هستند که به‌جای فاعل جمله می‌نشینند تا از تکرار جلوگیری کنند. همچنین، وقتی دقیقاً نمی‌دانیم فاعل چه کسی یا چه چیزی است، این ضمایر را به کار می‌بریم. در ادامه، با انواع ضمایر فاعلی در انگلیسی آشنا شدیم و آموختیم که در مجموع هفت ضمیر فاعلی در زبان انگلیسی شامل «I» و «You» و «He/She/It» و «We» و «You» و «They» وجود دارد. سپس، کاربرد هرکدام از آن‌ها را به‌طور جداگانه بررسی کردیم و دیدیم که این ضمایر همیشه از نظر تعداد با مرجع ضمیر مطابقت دارند. همچنین، «He» و «She» تنها ضمایری هستند که به لحاظ جنسیت نیز با مرجع خود مطابق هستند.

سپس، تفاوت Subject Pronouns را با ضمایر مفعولی توضیح دادیم؛ ضمایر فاعلی به انجام‌دهنده عمل و ضمایر مفعولی به دریافت‌کننده آن اشاره دارند. ضمایر مالکی برای بیان مالکیت به کار می‌روند. در ادامه،‌ نحوه تطابق فعل با ضمایر فاعلی را به‌طور مفصل در تمام زمان‌های انگلیسی نشان دادیم و سوال ساختن درباره ضمیر فاعلی با کلمه پرسشی Who را فرا گرفتیم. در آخر نیز برای درک بهتر مطلب، کاربرد Subject Pronouns را در متنی کوتاه خواندیم و تمرین‌های متنوعی برای شما ارائه کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع ضمایر انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

source

توسط