به گزارش ایلنا، داریوش حسن نژاد روز شنبه – هیجده آذر ماه – در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: براساس آمار مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان، سطح آب زیرزمینی دشت رومشکان در پایان سال آبی 1402-1401 به میزان 140 سانتیمتر افزایش تراز داشته است که معادل افزایش حدود 6 میلیون مترمکعب حجم آب آبخوان است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود: علاوه بر بارش مناسب در سال آبی گذشته، مجموعه اقدامات انجام شده حفاظت منابع آب، شامل نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی و صنعتی، جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز و انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت مازاد بر پروانه بهره برداری چاه ها، باعث بهبود وضعیت آبخوان و افزایش تراز آب زیرزمینی در دشت رومشکان شده است.

وی گفت: از سوی دیگر شرکت آب منطقه‌ای لرستان اقدام به صدور مجوز برداشت از منابع آب سطحی (رودخانه سیمره) در شهرستان رومشکان به میزان 900 هکتار کرده است که 400 هکتار از آن منجر به احداث ایستگاه های پمپاژ و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار شده است و مابقی در حال احداث است. 

حسن نژاد تصریح کرد: این موضوع در چارچوب برنامه اصلاح الگوی کشت، باعث کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی از طریق انتقال کشت گیاهان آب بر مانند سیب زمینی و محصولات جالیزی به اراضی تحت پوشش منابع آب سطحی شده است.

به گزارش ایلنا،  دشت رومشکان در حال حاضر جزء دشت های ممنوعه بوده که مجموعه این فعالیت ها باعث شده که ضمن توقف روند افت سطح آب زیرزمینی، امیدواری بیشتری را جهت احیاء آبخوان دشت رومشکان به ارمغان آورده است.انتهای پیام/

source

توسط