آقای احد وظیفه، رئیس مرکز خشکسالی گفت: کشاورزان اکثر استان‌ها کشت پاییزه را انجام دادند و کشاورزان تعداد معدودی از استان‌ها در حال کشت هستند.

به گفته او، با توجه به خشکسالی سه سال اخیر بویژه در نیمه شرقی، کشاورزان مدیریت منابع آبی را در دستور کار قرار دهند تا از این حیث مشکلی برای تولید بوجود نیاید.

وظیفه ادامه داد: علی رغم آنکه در انتهای آبان بارندگی‌ها به حد نرمال رسیده بود، اما متاسفانه در ۲ هفته نخست آذر بارندگی‌ها به مراتب کمتر از نرمال است.

رئیس مرکز خشکسالی افزود: بنابر آمار از ابتدای آذر ۱.۸ میلی متر بارندگی دریافت کرده ایم که این امر کاهش ۸۰ درصدی بارش نسبت به دوره نرمال را نشان می‌دهد. همچنین از ابتدای سال زراعی ۲۱.۷ میلی متر بارندگی دریافت کرده ایم که نسبت به نرمال ۲۴ درصد کمتر است.

او گفت: مدل‌ها نشان می‌دهد که از هفته پایانی آذر بارش در عرض‌های شمالی حوزه زاگرس و البرز آغاز می‌شود که این امر در بهبود شرایط کشت و تولید تاثیر بسزایی دارد.

source

توسط