نشست خبری همایش اقتصاد دریامحور ایران با حضور مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خسرو سرایی مدیرکل ترانزیت و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

source

توسط ecokhabari