گفت‌وگوی پرچالش جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، با خبرگزاری فارس:

این بازجویی است، مصاحبه نیست.

 غیر از خانم منصوری هیچ گزینه دیگری توسط شخص یا حزب دیگری معرفی نشد.

 اکثریت آراء جبهه [اصلاحات]، نظرشان خانم‌ منصوری بود.

بعد از ۱۴ سال هنوز جامعه ما گروگان ۸۸ است و تعیین تکلیف نکردیم.

قطعیِ قطعیِ قطعی می‌گویم که در انتخابات ۸۸ تخلف جدی است.

 تمام این ماجرا سناریویی از سوی جریان رقیب برای حذف جریان اصلاح‌طلب از جامعه بود.

source

توسط