هنری کیسینجر نظامی نبود اما حتی اهداف بمباران را شخصا انتخاب می‌کرد. مردی كه شعار صلح می‌داد، اما ۱۱۰ هزار تن بمب روی کامبوج ریخت. معروف است که او عامل مرگ حداقل ۳ میلیون انسان بوده است.

هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه جنجالی اسبق آمریکا هفته گذشته در سن ۱۰۰ سالگی درگذشت.

 

 

source

توسط