در این منظره عمیق شبانه، هسته‌ راه شیری بالاتر از رصدخانه لاسیا (La Silla Observatory) در قله‌ کوهی در شیلی طلوع می‌کند.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

«تلسکوپ فناوری جدید» (New Technology Telescope) رصدخانه جنوبی اروپا در سمت چپ مرکز کهکشان ما که در صورت فلکی قوس (کمان‌دار) دیده می‌شود، قرار دارد. این رصدخانه پیشگام استفاده از «اپتیک فعال» (Active Optics) برای کنترل دقیق شکل آینه‌های بزرگ تلسکوپ است. در سمت راست تلسکوپ 3.6 متری ESO که خانه طیف‌نگارهای HARPS و NIRPS به منظور جستجوی سیاره فراخورشیدی است، قرار دارد. در میان آن‌ها، برآمدگی مرکزی کهکشان که سرشار از ابرهای تیره شامل غبار میان‌ستاره‌ای، ستاره‌های درخشان، خوشه‌ها و سحابی‌هاست، مشاهده می‌شود.

سحابی ستاره‌ساز مرداب یا M8 (Lagoon Nebula) با تابش سرخ رنگ هیدروژن تقریباً در مرکز دیده می‌شود. سحابی سه تکه یا M20 (Trifid Nebula) نور آبی یک سحابی بازتابی غبارآلود را با تابش قرمز سمت چپ سحابی مرداب ترکیب می‌کند. هر دو این سحابی‌ها، ایستگاه‌های معروف در تورهای تلسکوپی مرکز کهکشانی هستند. این تصویر ترکیبی، مجموعه‌ای از تصاویر جداگانه مربوط به زمین و آسمان است که در آوریل 2023 ساخته شد و همه آن‌ها با ساختار و تجهیزات دوربین یکسان گرفته شده‌اند.

source

توسط