به گزارش صدای بورس،بر اساس بررسی گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۱/۰۷/۱۴۰۲ بانک سینا که با نماد وسینا در بورس فعالیت دارد؛

شرکت بانک سینا، در عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ از محل تسهیلات اعطایی،سپرده گذاری،اوراق،سرمایه گذاری و کارمزدهای دریافتی مبلغ ۱۱,۹۵۰,۵۸۶ میلیون ریال درآمد محقق کرده و از محل هزینه مالی، سود سپرده‌هاو کارمزدها مبلغ ۵,۵۵۶,۴۲۸ میلیون ریال هزینه شناسایی کرده است.
بانک در این ماه تراز مثبت ۱۱۵ درصد را ثبت کرده است.
وسینا با سرمایه ثبت شده ۲۵,۳۸۳,۸۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۷,۲۲۳,۶۶۱ میلیون ریال درآمد داشته است و مبلغ ۳۵,۲۶۵,۶۸۰ میلیون ریال هزینه شناسایی کرده است.
بانک در عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۹۱ درصد را ثبت کرده است.
گفتنی است؛ بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) شرکت بانک سینا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۳۶۳ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۱ درصد کاهش زیان داشته است.
وسینا با سرمایه ثبت شده ۲۵,۳۸۳,۸۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ مبلغ ۹,۲۲۶,۹۷۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.
شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۱۴,۰۲۴,۴۱۹ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۲ درصد رشد داشته است.

source

توسط