خلاصه بازار امروز
بازار امروز با رشد ۴۵۰۰ واحدی شاخص کل و قرار گرفتن در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۴ هزار واحد به کارش خاتمه داد.
در نهایت تراز نقدینگی حقیقی‌ها منفی و ۲۲ میلیارد تومان از بازار خارج شد. ارزش معاملات خرد نیز به ۴۱۰۰ میلیارد تومان رسید.
نمادهای اخابر و فصباح صدرنشین ورود پول سهامداران خرد بودند و نمادهای خساپا و شستا بیشترین حمایت را از سوی حقوقی‌ها داشتند.


۱۲:۱۱⏰
در دقایق پایانی، شاخص کل با افزایش بیش از ۴ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۲۴ هزار واحد رسیده و شاخص هم‌وزن با رشد حدود ۳ هزار واحدی همراه است.
اخابر، نوری، کگل، شستا، حکشتی و شپدیس در صدر مثبت‌سازان بورس قرار دارند و خودرو، انبوه‌سازی و محصولات شیمیایی به ترتیب با ارزش معامله ۲۵۷ میلیارد تومان ، ۲۱۲ میلیارد تومان و ۱۳۸ میلیاردتومان برترین صنایع بازار امروز هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.


۱۲:۱۱⏰
گروه غذایی معاملات خوبی دارند نمادهای غنوش، غبشهر، غالبر، غاذر و غپونه با رشد ۵ درصدی قیمت با استقبال خریداران مواجه هستند.


۱۲:۰۴⏰
زاگرس در محدوده سبز بازار با قیمت ۱۲۱،۳۰۰ ریال معامله می‌شود.


۱۱:۳۶⏰
بیشترین حجم معاملات
شستا ۲۶۵ میلیون سهم
خساپا ۱۷۲ میلیون سهم
اخابر ۱۰۵ میلیون سهم
های وب ۱۰۴ میلیون سهم
ثاخت ۱۰۳ میلیون سهم


۱۱:۳۵⏰
اطلاعات بازار
شاخص کل ۲,۰۲۳,۵۸۸
۳۶۰۰ واحد افزایش
ارزش بازار۷۰,۲۶۴,۰۶۵ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۲۳,۶۰۹ میلیارد ریال
حجم معاملات ۴.۰۱۱ میلیارد سهم

نمادهای تأثیرگذار در شاخص
اخابر ۱۱۲۳ واحد مثبت
فولاد ۴۶۰ واحد منفی
شستا ۲۸۲ واحد مثبت
حکشتی ۱۹۹ واحد مثبت
کگل ۱۹۰ واحد مثبت
نوری ۱۷۱ واحد مثبت
فارس ۱۴۰ واحد مثبت


۱۱:۰۱⏰
در گروه فلزات اساسی، فولاد با قیمت ۵۳۲ تومان در صفر تابلو حجم معامله ۱۹ میلیونی دارد، فملی با قیمت ۶۹۱ تومان نوسان منفی دارد و ذوب با قیمت ۳۷۵ تومان نوسان منفی با حجم معامله ۲۵ میلیونی دارد. فصبا با قیمت ۷۱۸ تومان نوسان منفی با حجم معامله ۴ میلیونی دارد و فخوز نیز برروی قیمت ۳۰۴.۷ تومان نوسان مثبت با حجم معامله ۵ میلیونی دارد.
زنگان، فروی، فسوژ، کیمیا، فتوسا، فماک، فافزا و فافق نمادهای مثبت گروه فلزات اساسی هستند.


۱۱:۰۰⏰
روند کاهشی ملایم بوعلی از ۵,۶۵۲ به ۵,۶۲۶ تومان ۰,۴ درصد مثبت است و بیش از نیمی از خریداران حقوقی و کل فروشندگانش حقیقی هستند.


۱۰:۵۹⏰
شستا با قیمت ۱۱۸.۶ تومان نوسان مثبت دارد و حجم معامله آن به ۲۱۴ میلیون سهم رسیده است.


۱۰:۴۳⏰
حپترو در قیمت ۵۱،۶۱۰ ریال صف خرید هم حجم به ارزش ۱.۵ میلیارد تومان تشکیل داده است. امروز دومین روز متوالی حضور سهم در محدوده سبز بازار است. این سهم از ابتدای مهرماه تاکنون بازدهی حدود ۲۵ درصد داشته است.


۱۰:۰۳⏰
در میان معاملات متعادل گروه فلزات زنگان و کیمیا با رشد ۳ درصدی و فروی با رشد ۷ درصدی مورد توجه قرار گرفته‌اند و فولاد، ذوب، فرود و فاسمین نوسان منفی دارند.


۱۰:۰۲⏰
در یک ساعت ابتدایی، شاخص کل با افزایش حدود ۳ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۲۲ هزار واحد رسیده و شاخص هم‌وزن با رشد بیش از ۱۳۰۰ واحدی همراه بوده است.


۰۹:۳۸⏰
سبزوا با قیمت ۵۸۳ تومان در مثبت ۳.۵ درصد و سفار با قیمت ۳۵۷۱۹ تومان در مثبت ۵ درصد دو نماد از گروه سیمانی هستند که مورد توجه قرار دارند.


۰۹:۳۷⏰
شستا با نوسان منفی برروی قیمت ۱۱۷.۵ تومان حجم معامله ۳۵ میلیونی دارد.


۰۹:۳۷⏰
حکشتی با قیمت ۱۰۵۸ تومان نزدیک به مثبت ۲ درصد دادوستد ۳ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است.


۰۹:۳۶⏰
در نیم ساعت ابتدایی بازار امروز ارزش معاملات خرد حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و تراز پول خرد منفی ۳۰ میلیارد تومان است.


۰۹:۳۶⏰
بزرگان گروه خودرو خساپا، خگستر، خاور، خزامیا مماس بر صفر تابلو با گرایش مثبت نوسان دارند در قطعه‌سازی خاذین با رشد ۵ درصدی صف خرید دارد.


۰۹:۲۴⏰
فولاد با قیمت ۵۳۲ تومان و فملی با قیمت ۶۹۲ تومان هردو در صفر تابلو معامله می‌شوند.


۰۹:۲۳⏰
وساخت با قیمت ۲۰۹.۵ تومان در منفی ۳.۵ درصد در حال معامله است.


۰۹:۱۶⏰
خساپا با نوسان مثبت برروی قیمت ۲۴۸.۹ تومان و #خودرو با نوسان منفی با قیمت ۲۵۹ تومان معامله می‌شود.


۰۹:۱۶⏰
اخابر با رشد ۷ درصدی قیمت خریداران خود را صف نشین کرد.


۰۹:۱۶⏰
کرومیت در هفتمین روز حضور در بازار سهام با قیمت ۷۹۵ تومان در مثبت ۵ درصد با صف خرید همراه است.


۰۹:۰۹⏰
شاخص کل با افزایش بیش از هزار واحدی متأثر از اخابر، ثاخت، های وب، خساپا، کیمیا و کفرا روز ۵ آذرماه را آغاز کرده است.

source

توسط