روزنامه هم میهن در یک کاریکاتور، به افزایش سن بازنشستگی توسط مجلس پرداخته است.
source

source

توسط