فردین آقابزرگی،در گفت و گو با «صدای بورس» در رابطه با توثیق سهام و ایجاد خط اعتباری و اخذ تسهیلات، گفت: این موضوع فرآیند مثبتی برای بازار سرمایه است و می‌توان از آن به عنوان ابزار تامین مالی از محل دارایی‌های پایه نام برد. درواقع این فرآیند در جهت کمک و تحریک تقاضا در بازار است.

مدیر عامل سبدگردان نیکان افزود: این نکته قابل ذکر است که در شرایطی می‌توان تقاضا را تحریک کرد که وضعیت کسب‌وکار، اقتصاد و بورس به گونه ای پیش رود که تعادل نسبی در مورد عدم تسری تصمیمات نابهنگام، غیرکارشناسی و مسائلی که باعث کاهش سطح عمومی اعتماد در بازار سرمایه می‌شود، به تعادل برسد.

وی به نکات جبران کاستی‌های بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم برای جبران کاستی‌های بازار سرمایه با استفاده از مکانیسمی تقاضا را تحریک و افزایشی کنیم، صرفا تعهدات سرمایه‌گذارن مانند اخذ تامین منابع مالی، هزینه مالی دارد که به نظر می‌رسد برآیندی خنثی است.از سوی دیگر این برآیند خنثی فضای کسب و کار را مخدوش می‌کند و صدمات ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی، ذی‌نفعانه و ضرورت‌هایی که دولت می‌گیرد را رقم میزند.

وی ادامه داد: در مقابل برای جبران صدماتی که ناشی از این تصمیمات به بازار سرمایه وارد می‌شود، علاقه‌مندی به بازار از بین رفته و شاهد روند کاهشی بورس خواهیم بود. در صورتی هم که بخواهیم با مکانیسم توثیق سهام و اخذ تسهیلات این علاقه‌مندی را افزایش دهیم، نتیجه خاصی نخواهد داشت و برآیند آن صفر است.

مدیرعامل سبدگردان نیکان تاکید کرد: به طور یقین این مکانیسم در شرایطی که بازار متعادل بوده و سطح اعتماد عمومی در حد نقطه تعادل قرار داشت می توانست راه گشا باشد.اما باید توجه داشت در حال حاضر بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها مانند خودرو، مسکن، ارز و طلا ارزندگی ندارد . همچنین خروج پول حقیقی یکی از شاخص‌ها است که نشان می دهد سطح علاقه‌مندی، اطمینان و اعتماد را به بازار سرمایه کاهشی است. برای مثال خروج پول حقیقی در سال‌های ۱۴۰۰، ۶۰ همت؛ سال ۱۴۰۱، ۴۰ همت و تا آبان ماه ۱۴۰۲، ۳۲ همت بوده است و افکار عمومی و سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه اعتماد گذشته را ندارند.

source

توسط