وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۲ جمعاً ۳۸ هزار و ۷۶۰ تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

 به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران گوشت گاو و گوساله با ۱۹ هزار و ۶ ۵۶ تن ٥0.٧ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۴ هزار و ۷۳۱ تن، بز و بزغاله با  ٣٣٢١ تن و سایر انواع دام با ١٠٥٢ تن، به‌ترتیب ٣٨ درصد، ٨.٦ درصد و ٢.٧ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌ شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۲، با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ٢٩ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در مهر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ٤٠ درصد، برای بز و بزغاله ١٤ درصد، برای گاو و گوساله ٢٢ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٢٧ درصد کاهش و برای شتر و بچه‌شتر ٥٤ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (شهریور) در حدود ٢ درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari