ارومیه- بارش برف امروز جمعه روستاهای مرزی سه شهرستان مرزی خوی، سلماس وچالدران را سفید پوش کرد.
source

source

source

توسط