صنعت ماشین: افزایش دستمزدها و سایر مزایایی که شرکت‌های خودروساز آمریکایی ارائه خواهند داد، خودروسازان غیراتحادیه‌ای را تحت فشار قرار گذاشته و در این بین، تویوتا را به افزایش دستمزد در تمام تاسیسات خود در ایالات متحده سوق داده است.

به گزارش صنعت ماشین،

 افزایش دستمزدها و سایر مزایایی که شرکت‌های خودروساز آمریکایی ارائه خواهند داد، خودروسازان غیراتحادیه‌ای را تحت فشار قرار گذاشته و در این بین، تویوتا را به افزایش دستمزد در تمام تاسیسات خود در ایالات متحده سوق داده است.

کریس رینولدز، معاون تویوتا، به آکسیوس گفت: ما برای کارمندان و مشارکت‌هایشان ارزش قائل هستیم و با ارائه بسته‌های جبرانی فوق نشان می‌دهیم که در رقابت جهانی حضور داریم. گزارش ‌های اولیه حاکی از آن است که کارگران بخش تولید تویوتا ۲.۹۴دلار افزایش دستمزد دریافت کرده‌اند و کارگران حرفه‌ای ماهر نیز از رشد دستمزد ۳.۷۰دلاری برخوردار شده‌اند؛ با‌این‌حال، سخنگوی تویوتا از تایید این ارقام خودداری کرد.

نفوذ اتحادیه کارگران برای چندین دهه در حال کاهش بود، اما مذاکرات اخیر با خودروسازان آمریکایی، به آن رونق چشمگیری داده است. بر این اساس، کارگران شاهد افزایش فوری دستمزدها با درصدهای دورقمی خواهند بود. 

source

توسط