یک نظرسنجی نشان داد بخش تولید ایتالیا در ماه اکتبر برای هفتمین ماه متوالی با توجه به کاهش مداوم تولید و سفارش‌های جدید در سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، شاخص مدیران خرید جهانی برای تولید ایتالیایی از ۴۶.۸ در ماه سپتامبر به ۴۴.۹ کاهش یافت و دوباره به زیر ۵۰ رسید که رشد را از انقباض جدا می کند و کمترین میزان در سه ماه گذشته را به ثبت رساند. این قرائت کمتر از میانگین پیش‌بینی ۴۶.۲ در نظرسنجی رویترز از ۱۵ تحلیلگر بود.

نورمن لیبکه، اقتصاددان گفت: رکود در بخش تولید تشدید می‌شود و تولید در سه ماهه چهارم سال جاری ۰.۵ درصد کاهش می‌یابد.

بر اساس گزارش رویترز، زیرشاخص تولید از ۴۷.۴ قبلی به ۴۴.۹ کاهش یافت، در حالی که سفارشات جدید از ۴۳.۲ به ۴۰.۳ کاهش یافت.

انتهای پام

source

توسط ecokhabari