به گزارش صنعت ماشین،

 محسن پیرهادی، اظهار داشت: میزان کشته‌شدگان تصادفات رانندگی با سهم %6/5– شش و نیم درصد- از کل متوفیان کشور،جایگاه سوم عوامل مرگ ومیر را در کشــور به خود اختصاص داده است.

سال گذشته 49 هزار میلیارد تومان هزینه تصادفات جاده ای شد
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، هزینه تصادفات جاده ای در قاطبه کشورها برابر با 3 درصد از تولید ناخالص داخلی آنهاست،خاطرنشان کرد: این هزینه در ایران دو برابر میانگین جهانی یعنی حدود 6 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی است و سال گذشته رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داد.

ایمنی خودرو در دو بخش قبل و بعد از تصادف مؤثر است
پیرهادی در پاسخ به سوالی در مورد نقش کیفیت خودروها در منجر به فوت شدن تصادفات جاده ای گفت: ایمنی خودرو در دو بخش قبل و بعد از تصادف می تواندبر میزان آسیب دیدگی از تصادفات مؤثر باشد اما متاسفانه علی رغم گذشت 30 سال از بکارگیری سیاســت‌های نظارتی و شیوه های بازرسی، ارتقای کیفی در صنعت خودرو سازی کشور ، خودروهای تولید داخل نه تنها منجر کیفیت مطلوب و رضایتمندی مصرف کننده نشده بلکه یکی از عوامل اصلی مرگ هموطنانمان بدل شده است.

صدور مجوزهای ارفاقی یکی از چالش های صنعت خودروسازی است
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس ادامه داد:فقدان تعیین استانداردها و جامعیت دستورالعمل های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی،نبود دستورالعمل های مشخص تحت نظارت قاطع و صدور مجوزهای ارفاقی مهمترین چالش‌های صنعت خودرو سازی و به صورت مشخص حوزه تأمین قطعات و حوزه مونتاژ بشمار می روند که بر کیفیت خودروی ساخته شده اثر گذارند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های انجام شده سهم ایرادهای کیفی مربوط به قطعات خودرو،مونتاژ و طراحی به ترتیب 63، 26 و11درصد بر آورد شده اند، افزود: البته سهم عمده در ایراد قطعات همگی به ضعف درصنعت قطعه سازی برنمی‌گردد و می توان ریشه آن را در ضعف در طراحی جستجو کرد.

او با بیان اینکه از صدها قطعه مورد استفاده در خودرو،تنها 46 قطعه دارای استاندارد اجباری و 96 قطعه دارای اســتاندارد تشویقی دارند،گفت: بسیاری از قطعات خودرو بیش از%90 قطعات مطابق با استاندارد، دستورالعمل یا مقررات کیفی خاصی ساخته و وقتی هیچ دستورالعملی برای تولید بخش اعظم قطعات وجود ندارد،بنابر این اعمال نظارتی هم بر تولید و توزیع ایــن قطعات وجود ندارد.

به گفته پیرهادی،طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران وضعیت موجود کیفیت خودروهای ساخت داخل به گونه‌ای است که تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشــتری به ازای هر خودرو سه ایراد فنی، بیش از سه برابر میانگین جهانی است.

دوره تضمین برای خودروهای ایرانی نصف زمان میانگین جهانی است

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس همچنین با بیان اینکه در بحث ساخت خودروی داخلی حق مردم آنطور که باید و شاید دیده و رعایت نشده است،گفت:در کنار عدم نظارت بر روند کیفیت قطعه سازی ما در بحث تضمین حقوق خریدار هم با میانگین جهانی فاصله قابل توجهی داریم چنان که آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو،دوره تضمین برای خودروهای را دو سال یا کارکرد 40 هزارکیلومتر تعیین شده در حالی است که خودروســازان مطرح در جهان اقدام به ارائه دوره تضمین 4 الی 5 ســاله یا کارکردی برابر 80 تا 100 هزار کیلومتر می‌کنند.شفقنا

source

توسط