رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را خواستار شد.

سمیه گلپور در گفت وگو با ایسنا، درباره ارسال نامه به وزیر کار جهت حضور تشکل متبوع وی در جلسات شورای‌عالی کار و فرایند تعیین حقوق و دستمزد اظهار کرد:این نامه اوایل اسفند ماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران زده شده و در آن با توجه به اینکه همسو با هم بودیم از ما نیز نام برده شده است البته مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار حضور نیافتند و اعلام کردند ما جایگاه حقوقی وحق رأی نداریم و هر زمان به ما حق امضا داده شد شرکت می کنیم، ولی ما چون نمی خواستیم از شورا خارج شویم و حقوق کارگران تحت الشعاع قرار گیرد، در جلسه حضور یافتیم.

وی گفت: ما نامه های بسیاری در این خصوص ارسال کرده ایم‌که در آرشیو موجود است و چندین بار حضورا و کتبا از رئیس‌جمهور و وزیر کار هم این دغدغه را که چرا در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی جایگاهی نداریم، مطالبه کرده ایم.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حق قانونی ماست که در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشیم، اظهار کرد: ما به آیین نامه شورای عالی کار اعتراض داریم که چرا فقط یک تشکل می تواند حق رأی داشته باشد و ما به عنوان ناظر و مطلع حضور داریم اما تاکنون با شورای اسلامی کار تعاملی پیش رفته ایم که اختلاف نظری نباشد، ولی این استقلال رأی ما را ندارد.

گلپور ادامه داد: آیا میلیون ها کارگر در صنوف مختلف اعم از خدمات،صنایع و حرفه های مختلف که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر جامعه کارگری را شامل می شوند نباید یک نماینده صاحب امضا و حق رأی در شورای عالی کار که حقوق و دستمزد و رزق سالیانه آنها را تعیین می کند برای دفاع از حقوقشان داشته باشند؟این عده اگر با خانواده هایشان محاسبه شوند جمعیت چند ۱۰ میلیون نفری خواهند داشت؛ لذا این امر مستلزم آن است که آیین نامه شورای عالی‌کار در قانون کار به نوعی اصلاح شود و مجلس بعد از گذشت سه دهه اقدام جدی برای دیده شدن جامعه کارگری صورت دهد.

وی تصریح کرد: سالهاست که این موضوع را هم از ادوار مختلف مجلس و هم از دولتهای مختلف مطالبه می کنیم، ولی متاسفانه این قانون اصلاح و بروزرسانی نمی شود.هم ما هم مجمع عالی نمایندگان کارگران عملا حق حضور همراه با حق رأی نداریم.ما را دعوت می کنند ولی حضور کاملا تشریفاتی داریم.ضمن آنکه نوع کارگرانی که در سه تشکل کارگری وجود دارد با هم متفاوت است.شورای اسلامی کار کارخانه ها و کارگاه های بالای۳۵ نفر هستند، ولی کانون انجمن‌های صنفی کارگران تنوع حرف دارد از  زیر ۱۰ نفر تا چند ۱۰۰۰ نفر هستند .مجمع عالی نمایندگان هم از کارگاه های ۴ نفره تا کارخانه های بزرگ را شامل می شود و قانون این را تفکیک کرده است لذا از متولیان امر می خواهیم این آیین نامه را اصلاح کنند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به حضور دو تشکل مجمع عالی نمایندگان و شورای اسلامی کار در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد:چرا نباید کانون انجمن های صنفی کارگران که درخواست‌های مشروع  کارگران بخش های مختلف را به عنوان سهامداران اصلی سازمان تامین اجتماعی مطالبه گری می کند در هیات امنای تامین اجتماعی نماینده نداشته باشد؟

وی درعین حال مطالبه اصلی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران را برخورداری از کرسی و جایگاه در زمان بسته شدن بودجه عنوان کرد و گفت: همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی در زمان بسته شدن بودجه سالانه، جایگاه و کرسی در سازمان برنامه و بودجه دارند ولی نمایندگان کارگری هیچ کارشناس یا نماینده و جایگاهی برای دفاع ندارند، لذا یکی از مطالبات اصلی ما داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه و حضور در نوشتن لوایح بودجه و برنامه های چهار ساله است.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari