یک ابر غباری میان‌ستاره‌ای باشکوه که توسط بادها و تابش ستاره‌ای شکل داده شده، به‌طور اتفاقی این شکل شناخته‌شده را به خود گرفته است.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

این سحابی که به‌درستی «سحابی سر اسب» نامیده می‌شود، حدود 1,500 سال نوری از ما فاصله و در مجموعه ابر شکارچی (Orion Cloud Complex) قرار دارد. این ابر تاریک با ارتفاع حدود 5 سال نوری با نام بارنارد 33 فهرست‌بندی شده است. این سحابی تنها به این دلیل قابل مشاهده که غبار تیره‌ آن در برابر سحابی گسیلشی قرمز و درخشان IC 434 قرار گرفته است.

درون ابر تاریک، ستارگان درحال شکل‌گیری هستند. سحابی بازتابی و آبی رنگ NGC 2023 که یک ستاره داغ و جوان را احاطه کرده است در پایین سمت چپ تصویر قرار دارد. این تصویر رنگی شگفت‌انگیز، ترکیبی از تصاویر باند باریک و پهن است و با استفاده از چند تلسکوپ مختلف ثبت شده است.

source

توسط