تحلیل فرانک سوئیس USDCHF، سه شنبه ۳۰ آبان

نمودار USDCHF (دلار آمریک به فرانک سوئیس) نشانگر روند نزولی کوتاه مدت است. اگر حمایت میانی شکسته شود، قیمت می تواند به سمت حمایت اول حرکت کند.

سطوح کلیدی

حمایت میانی بازار در نرخ ۰٫۸۸۲۶ است که مانع از تشدید حرکات نزولی شده است. حمایت اول در سطح ۰٫۸۷۹۶ است و می تواند منجر به افزایش فشارهای خرید شود. حمایت دوم در سطح ۰٫۸۷۵۸ قرار گرفته است که یک سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

مقاومت اول در سطح ۰٫۸۸۶۵ تشکیل شده است و می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در سطح ۰٫۸۹۰۱ است که محل خوبی برای بازگشت نزولی بازار است.

تحلیل پرایس اکشن فرانک 4 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن فرانک سوئیس USDCHF

تحلیل فرانک سوئیس USDCHF، دوشنبه ۲۹ آبان

نمودار روزانه جفت ارز دلار به فرانک نشانگر افزایش مومنتوم صعودی است و انتظار می رود که قیمت از محدوده حمایتی اول جهش کند و به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۰٫۸۷۷۹ قرار گرفته است که با سطوح فیبوناچی انطباق دارد و محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار است. نرخ ۰٫۸۶۹۹ نشان دهنده حمایت دوم است.

مقاومت اول بازار در ۰٫۸۹۰۱ است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند و می توان شاهد افزایش فشارهای فروش از اطراف این نرخ بود.

تحلیل پرایس اکشن فرانک 3 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن فرانک سوئیس USDCHF

تحلیل فرانک سوئیس USDCHF، جمعه ۲۶ آبان

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار به فرانک، روند بازار خنثی یا رنج است. انتظار می رود که قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول نوسان کند.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۸۹۰۴ قرار گرفته است که می تواند حرکات صعودی بازار را محدود کند و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود. دومین مقاومت در ۰٫۸۹۶۱ است.

حمایت اول در ۰٫۸۸۶۱ تشکیل شده است که با سطح فیبوناچی انطباق خوبی دارد و محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار به شمار می رود. دومین حمایت در ۰٫۸۷۶۶ است.

تحلیل پرایس اکشن فرانک 2 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن فرانک سوئیس USDCHF

تحلیل فرانک سوئیس USDCHF، پنجشنبه ۲۵ آبان

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار فرانک، روند بازار خنثی یا رنج است. انتظار می رود که قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول نوسان کند.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۸۹۰۴ قرار گرفته است. مقاومت دوم در ۰٫۸۹۶۱ تشکیل شده است و می تواند حرکات صعودی را محدود کند.

حمایت اول در ۰٫۸۸۶۱ است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود و با اصلاح ۱۲۷٫۲ درصد فیبوناچی انطباق دارد. دومین حمایت در ۰٫۸۷۶۶ است.

تحلیل پرایس اکشن فرانک سوئیس 5 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن فرانک سوئیس USDCHF

تحلیل فرانک سوئیس USDCHF، چهارشنبه ۲۴ آبان

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار به فرانک نشانگر افزایش مومنتوم نزولی است. انتظار می رود که بازار تضعیف شود و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۰٫۸۸۶۱ است و منطقه حمایتی قوی به شمار می رود. حمایت دوم در ۰٫۸۷۶۶ تشکیل شده است که با سطح فیبوناچی انطباق دارد.

مقاومت اول در ۰٫۸۹۰۴ است و می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در ۰٫۸۹۶۱ قرار گرفته و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

تحلیل پرایس اکشن فرانک سوئیس 4 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن فرانک سوئیس USDCHF

source

توسط