رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ابزارهای آتی یک ابزار پرریسک محسوب می شود و در کنار توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم صندوق های کم ریسک صندوق های پرریسک و ابزارهای درآمد ثابت نیاز به این داشتیم که یک ابزار پرریسک را برای معامله گران حرفه ای و صندوق های سرمایه گذاری داشته باشیم.
source

توسط ecokhabari