شرکت قند ارومیه از صدور مجوز افزایش سرمایه خبر داد.
source

توسط ecokhabari