از ۳ خرداد ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز شده و تا ۱۰ خرداد این سامانه باز خواهد بود‏.
source

توسط ecokhabari