ساوه- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به سهم ۴ درصدی بخش کشاورزی از شرکت های دانش بنیان گفت: باید از ظرفیت این شرکت ها برای حوزه کشاورزی استفاده شود.
source

توسط ecokhabari