تالار کشاورزی بورس کالا روز دوشنبه اول خرداد میزبان معامله ۴۰۰ کیلوگرم زعفران بود.
source

توسط ecokhabari