“تپسی” میزان درآمدی که در این دوره به ثبت رساند نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۰۸ درصدی را از خود بر جای گذاشت.
source

توسط ecokhabari