سیاست‌های فعلی از گذشته بهتر است چراکه الان برخی از ارز ناشی از صادرات کشور که در بازار نیما قفل می‌شد امکان دارد که در مرکز مبادله ارائه شود که اقدام مثبت و قدم در جهت درست است. البته که باید منتظر آینده باشیم، ولی باید گفت که ارز ۲۸۵۰۰ تومان فرزین همان ارز جهانگیری بود و دقیقاً همانند ارز جهانگیری چند هفته بیشتر دوام نداشت.
source

توسط ecokhabari