ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات افزایش یافت.
source

توسط ecokhabari